Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 - 01/02/2022)

18/01/2022
Nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Nguyễn Phong Sắc ( 01/02/1902 - 01/02/2022), Ban Tuyên giáo TW đã ban hành hướng dẫn tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí. Cổng TTĐT Hội LHPN Việt Nam xin đăng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn:

 

Ban Tuyên giáo TW

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video