Đà Nẵng: Xây dựng cơ sở Hội vững mạnh hướng đến thành phố giàu đẹp, văn minh và hiện đại

18/05/2022
Hội LHPN TP. Đà Nẵng vừa tổ chức Hội thảo “Giải pháp xây dựng cơ sở Hội vững mạnh” nhằm thực hiện hiệu quả khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII về “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh” và “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội, tiếp tục xây dựng chi hội, tổ phụ nữ vững mạnh”.
Các đại biểu chia thành 4 nhóm thảo luận tập trung vào 4 chủ đề

Hội thảo được chia thành 4 nhóm thảo luận tập trung vào 4 chủ đề: (1) Đề xuất, ý tưởng, sáng kiến nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào Hội, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên phụ nữ; (2) Giải pháp tập hợp, phát triển hội viên và nâng cao chất lượng hoạt động chi hội; (3) Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội; (4) Ứng dụng công nghệ thông tin vào sổ sách chi hội cho nhiệm kỳ mới.

Thông qua buổi hội thảo, cán bộ Hội các cấp đã có cơ hội trao đổi, thảo luận, đánh giá thực trạng tình hình triển khai hoạt động Hội, phong trào phụ nữ tại địa bàn dân cư. Qua đó, đề xuất những giải pháp phù hợp, hiệu quả trong công tác tập hợp, phát triển hội viên, nhất là những chi hội khó khăn; tạo bước đột phá để hỗ trợ phụ nữ ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả mạng xã hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội nhằm thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ; xây dựng, củng cố tổ chức Hội thật sự vững mạnh, làm tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Ðại hội đại biểu phụ nữ thành phố Đà Nẵng lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng thành phố lần thứ XXII.

Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hoàng Thị Thu Hương phát biểu kết luận Hội thảo

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hoàng Thị Thu Hương đã phát động Chương trình “Hướng về chi hội, đồng hành cùng chi hội” giai đoạn 2022-2026, với mục tiêu mỗi cơ sở Hội, mỗi cán bộ Hội phải thật sự trở thành chỗ dựa tin cậy, đồng hành cùng hội viên, phụ nữ; là cầu nối giữa Đảng với các tầng lớp phụ nữ. Thông qua chương trình, mỗi cán bộ và từng cấp Hội sẽ làm tốt hơn nữa vai trò vận động tầng lớp phụ nữ có trách nhiệm xây dựng quê hương, đất nước, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh góp phần xây dựng thành phố “4 an”, “5 không”, giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Hội LHPN thành phố Đà Nẵng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video