• Tài liệu sinh hoạt hội viên, phụ nữ: Học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII

  Hiện nay, cả nước đang triển khai việc quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ban Tuyên giáo TW Hội LHPN Việt Nam biên soạn tài liệu dành cho sinh hoạt hội viên, phụ nữ về Học tập Nghị quyết. Cổng Thông tin điện tử Hội LHPN Việt Nam xin trân trọng giới thiệu tài liệu:
 • Đà Nẵng: Tập huấn nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp

  - Tập huấn nghiệp vụ về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - Nâng cao năng lực tuyên truyền, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
 • Đồng Nai: Trên 1 nghìn cán bộ, hội viên nòng cốt tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

  Hội LHPN tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ​cho 1.069 chị là cán bộ Hội chủ chốt các cấp và hội viên nòng cốt của các đơn vị ở điểm cầu tỉnh và 08 điểm cầu các huyện, thành phố.
 • Đảng bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam tham gia Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII

  Trong hai ngày 27 - 28/3/2021, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII diễn ra tại trên 7.400 điểm cầu từ cấp trung ương tới cấp cơ sở trên cả nước. Đảng bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên chủ chốt tham gia nghiêm túc, đầy đủ các nội dung của Hội nghị.
 • Quảng Ngãi: 400 cán bộ Hội được quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng

  Nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII cho 400 Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ chuyên trách Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị trực thuộc; cán bộ Hội cấp cơ sở, chi hội trưởng phụ nữ.
 • Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tới cán bộ, hội viên, phụ nữ

  Nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho 280 Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ chuyên trách Hội LHPN các huyện, thành phố, Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Hội phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Câu lạc bộ Nữ doanh nhân tỉnh và đại diện hội viên, phụ nữ.
 • Một số điểm chính trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

  Đại hội XIII của Đảng có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 – 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 – 2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.
 • Thư chúc mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển

  Từ ngày 26/1-2/2/2021, tại Hà Nội, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được long trọng tổ chức. Đây là một sự kiện chính trị vô cùng quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ các đối tác và bạn bè quốc tế. Cổng thông tin điện tử Hội LHPNVN trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển
 • Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

  Sáng 1/2, tại Hà Nội, sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp và bế mạc Đại hội sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch đề ra.
 • Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII có 2 ủy viên nữ

  Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, đồng chí Trương Thị Mai tái đắc cử vào Bộ Chính trị; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài được bầu vào Ban Bí thư.

TÂM ĐIỂM

HOẠT ĐỘNG HỘI

AN TOÀN CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM

GƯƠNG PHỤ NỮ

Video