Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ VII (1992-1997)

Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 1992-1997) diễn ra từ ngày 18- 20/5/1992 tại Thủ đô Hà Nội.

Dự Đại hội có 1.145 đại biểu (trong đó có 760 đại biểu chính thức) đại diện cho hơn 10 triệu hội viên và 33 triệu phụ nữ cả nước). Tham dự Đại hội có các đồng chí: Đỗ Mười - Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng; Võ Chí Công - Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; Lê Quang Đạo - Chủ tịch Quốc hội; Vũ Oanh - Ủy viên Bộ Chính trị. Đại hội vinh dự đón nhận Bức trướng có nội dung “Đoàn kết, Đổi mới, Trung hậu, Đảm đang” do Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khen tặng phong trào phụ nữ cả nước.

Đại hội quyết định tiếp tục thực hiện hai cuộc vận động “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình”, “Nuôi dạy con tốt, góp phần hạn chế trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học”. Đề ra 5 chương trình công tác trọng tâm là: Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và năng lực cho phụ nữ; Hỗ trợ các hoạt động tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ; Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ trẻ em, thực hiện sinh đẻ có kế hoạch và giáo dục gia đình; Đổi mới tổ chức bộ máy và cán bộ, tập hợp quần chúng và xây dựng qũyHội; Tổ chức nghiên cứu và vận động quần chúng tham gia xây dựng, giám sát, kiểm tra chính sách, luật pháp, cơ chế mới liên quan trực tiếp đến quyền lợi phụ nữ. Nghiên cứu một số vấn đề về gia đình.

Đại hội quyết định Ban Chấp hành TW khoá VII gồm 101 ủy viên; bầu tại Đại hội 96 Ủy viên; Đoàn Chủ tịch gồm 11 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Thị Định được bầu là Chủ tịch danh dự. Đồng chí Trương Mỹ Hoa được bầu là Chủ tịch; các đồng chí Võ Thị Thắng, Vương Thị Hanh, Nguyễn Thị Phương Minh được bầu là Phó Chủ tịch Hội.

 

CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI LHPN VIỆT NAM NHIỆM KỲ 1992-1997

 

Ảnh minh họa

CHỦ TỊCH
Trương Mỹ Hoa

Ảnh minh họa

 CHỦ TỊCH DANH DỰ
Nguyễn Thị Định

 

Ảnh minh họa

PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Thị Hanh

Ảnh minh họa

PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thị Thắng

Ảnh minh họa

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phương Minh

 

Video