Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ V (1982-1987)

Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ V (nhiệm kỳ 1982-1987) diễn ra từ ngày 19- 20/5/1982 tại Thủ đô Hà Nội.

Tham dự Đại hội có 1.051 đại biểu (trong đó có 800 đại biểu chính thức) đại diện cho hơn 9 triệu hội viên và 25 triệu phụ nữ trong cả nước. Đến dự Đại hội có 9 đoàn đại biểu phụ nữ quốc tế. Đại hội vinh dự được đón Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng.

Đại hội đề ra các nhiệm vụ giai đoạn 1982 - 1987 là: Nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa, ý thức và năng làm chủ tập thể cho phụ nữ, xây dựng người phụ nữ mới xã hội chủ nghĩa; Động viên phong trào phụ nữ tích cực tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi kế hoạch nhà nước 5 năm 1981-1985; Giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn phụ nữ phát huy vai trò người mẹ, góp phần xây dựng gia đình nuôi dạy con tốt; Phát huy quyền làm chủ tập thể của phụ nữ tham gia quản lý xã hội, quản lý nhà nước; Tăng cường đoàn kết với phụ nữ thế giới, đấu tranh cho hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội; Cải tiến phương thức, tổ chức hoạt động của Hội, khẩn trương đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Đại hội bầu Ban chấp hành Trung ương Hội khoá V gồm 109 ủy viên, Ban Thư ký gồm 15 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Thị Định được bầu là Chủ tịch Hội. Các Phó Chủ tịch Hội gồm: Nguyễn Thị Như, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thị Thanh, Ngô Bá Thành.

Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành TW Hội khóa V bầu đồng chí Nguyễn Thị Thân và Trương Mỹ Hoa là Phó Chủ tịch Hội.

CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI LHPN VIỆT NAM NHIỆM KỲ 1982-1987

Ảnh minh họa

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Định

 

Ảnh minh họa

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Như

Ảnh minh họa

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bình

Ảnh minh họa

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh

Ảnh minh họa

PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Bá Thành

Ảnh minh họa

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thân

Ảnh minh họa

PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Mỹ Hoa

 

Video