Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ III (1961-1974)

Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 1961-1974 diễn ra từ ngày 8- 11/3/1961, tại Thủ đô Hà Nội.

Bác Hồ với đại biểu dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ III, tháng 3/1961

 

Đại hội có 450 đại biểu chính thức đại diện cho 4,5 triệu hội viên. Đến dự Đại hội có 19 đoàn đại biểu phụ nữ quốc tế.

Đại hội đã vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh; các đồng chí: Lê Duẩn - Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Trường Chinh - Chủ tịch Quốc hội, Phạm Văn Đồng - Thủ tướng Chính phủ, Lê Thanh Nghị - Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đại hội đề ra 3 nhiệm vụ lớn thực hiện trong nhiệm kỳ là:
- Tăng cường đoàn kết tham gia cách mạng xã hội chủ nghĩa, đưa sự nghiệp giải phóng phụ nữ ở miền Bắc lên trình độ cao hơn, sâu sắc và triệt để hơn;
- Kiên quyết cùng toàn dân đấu tranh giành hòa bình, thống nhất nước nhà, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, giải phóng phụ nữ và nhi đồng miền Nam khỏi ách tàn bạo của Mỹ - Diệm;
- Tăng cường đoàn kết hữu nghị với phụ nữ thế giới, đấu tranh cho hoà bình dân chủ, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đại hội phát động phong trào thi đua “Phụ nữ 5 tốt” và “3 đảm đang”.

Đại hội bầu Ban chấp hành Trung ương khoá III gồm 67 ủy viên, Ban Thường trực gồm 16 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Thị Thập tiếp tục được bầu làm Hội trưởng; các đồng chí Hoàng Thị Ái, Hà Thị Quế, Lê Thị Xuyến, Nguyễn Thị Thục Viên, Hà Giang được bầu làm Phó Hội trưởng.

 

CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI LHPN VIỆT NAM NHIỆM KỲ 1961-1974

 

Ảnh minh họa

HỘI TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thập

 

Ảnh minh họa Ảnh minh họa Ảnh minh họa Ảnh minh họa Ảnh minh họa

PHÓ HỘI TRƯỞNG

Hoàng Thị Ái

PHÓ HỘI TRƯỞNG

Lê Thị Xuyến

PHÓ HỘI TRƯỞNG

Hà Thị Quế

PHÓ HỘI TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thục Viên

PHÓ HỘI TRƯỞNG

Hà Giang

 

Video