Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ II (1956-1961)

Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ II (nhiệm kỳ 1956-1961) diễn ra từ ngày 26-31/5/1956 tại Nhà hát lớn, Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với đại biểu nữ các dân tộc thiểu số tại Giàn hoa Phủ Chủ tịch ngày 12/3/1961

Dự Đại hội có 425 đại biểu chính thức đại diện cho toàn thể phụ nữ các tỉnh, thành miền Bắc. Đại hội có sự tham dự của 6 đoàn đại biểu phụ nữ quốc tế.

Đại hội vinh dự được đón các đồng chí: Trường Chinh - Tổng Bí thư Ban chấp hành Đảng Lao động Việt Nam; Tôn Đức Thắng - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phạm Văn Đồng - Thủ tướng Chính phủ; Phan Kế Toại - Phó Thủ tướng Chính phủđã đến dự Đại hội..

Đại hội thông qua Báo cáo, Chương trình, Nghị quyết, Tuyên ngôn, Điều lệ sửa đổi của Hội LHPN Việt Nam. Đề ra 5 Chương trình hoạt động nhiệm kỳ 1956 - 1961:
- Đoàn kết phụ nữ toàn quốc để cùng toàn dân phấn đấu xây dựng nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh;
- Thực hiện nam nữ bình đẳng, giải phóng hoàn toàn phụ nữ;
- Nâng cao trình độ chính trị, văn hoá cho phụ nữ;
- Mở rộng các hoạt động xã hội để nâng cao đời sống của phụ nữ và nhi đồng;
- Đấu tranh bảo vệ hoà bình thế giới.

Đại hội bầu Ban chấp hành Trung ương khoá II gồm 50 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên.
Đồng chí Nguyễn Thị Thập được bầu là Hội trưởng. Các đồng chí Lê Thị Xuyến, Nguyễn Thị Thục Viên, Hoàng Thị Ái, Bùi Thị Cẩm, Hà Thị Quế là Phó Hội trưởng.

CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI LHPN VIỆT NAM NHIỆM KỲ 1956-1961

Ảnh minh họa

HỘI TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thập

 

Ảnh minh họa Ảnh minh họa Ảnh minh họa Ảnh minh họa Ảnh minh họa

PHÓ HỘI TRƯỞNG

Hoàng Thị Ái

PHÓ HỘI TRƯỞNG

Lê Thị Xuyến

PHÓ HỘI TRƯỞNG

Hà Thị Quế

PHÓ HỘI TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thục Viên

PHÓ HỘI TRƯỞNG

Hà Giang

Video