Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ I (1950-1956)

Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ Nhất (nhiệm kỳ 1950-1956) diễn ra từ ngày 14-19/4/1950 tại Đại Từ, Thái Nguyên (Chiến khu Việt Bắc).

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu về dự Đại hội

 

Tham dự Đại hội có 345 đại biểu, trong đó có 168 đại biểu chính thức đại diện cho 10 triệu phụ nữ Việt Nam.

Đại hội vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mặt trận Liên Việt – cụ Lê Đình Thám.

Đại hội đã thông qua Báo cáo; các Quyết nghị về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Hội phụ nữ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng phụ nữ và bảo vệ hòa bình dân chủ; Điều lệ Hội; Tuyên ngôn, Hiệu triệu gửi toàn thể phụ nữ Việt Nam.

Đại hội đề ra 10 nhiệm vụ cụ thể thực hiện trong nhiệm kỳ là:
- Tham gia và ủng hộ chiến đấu;
- Vận động chị em thi đua tăng gia sản xuất;
- Vận động phụ nữ trong vùng địch tạm chiếm;
- Tăng cường sự hoạt động quốc tế;
- Cải thiện đời sống phụ nữ và bảo vệ nhi đồng;
- Cứu tế xã hội;
- Vận động phụ nữ tham chính;
- Củng cố và phát triển Hội;
- Góp phần xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất;
- Tiến hành hợp nhất Đoàn phụ nữ Cứu quốc vào Hội LHPN Việt Nam.

Đại hội bầu Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa I gồm 32 ủy viên. Ban chấp hành Trung ương Hội đã bầu Ban Thường trực gồm 9 ủy viên. Đồng chí Lê Thị Xuyến được bầu là Hội trưởng. Các đồng chí Hoàng Thị Ái, Lê Thu Trà, Nguyễn Thị Thục Viên được bầu là Phó Hội trưởng.

 

HỘI TRƯỞNG, CÁC PHÓ HỘI TRƯỞNG HỘI LHPN VIỆT NAM 
NHIỆM KỲ 1950-1956

Ảnh minh họa

HỘI TRƯỞNG

Lê Thị Xuyến

 

Ảnh minh họa

PHÓ HỘI TRƯỞNG

Hoàng Thị Ái
 

Ảnh minh họa

PHÓ HỘI TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thục Viên
 

Ảnh minh họa

PHÓ HỘI TRƯỞNG

Lê Thu Trà
 

 

Video