Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (2017 - 2022)

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 được tổ chức từ ngày 07 - 09/3/2017 tại Thủ đô Hà Nội với chủ đề “Đoàn kết- Đổi mới- Bình đẳng- Hội nhập”.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII 

Đại hội có 1.153 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 16 triệu hội viên và phụ nữ cả nước, là những phụ nữ tiêu biểu trong phong trào phụ nữ trên các lĩnh vực, vùng miền.

Đại hội được vinh dự được đón: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đến dự và có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội; Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

Đại hội xác định 7 chỉ tiêu chủ yếu, 2 khâu đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm, 6 nhóm giải pháp lớn; tiếp tục phát động phong trào thi đuaPhụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; đồng thời triển khai sâu rộng 2 cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và Rèn luyện các phẩm chất đạo đức Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2 khâu đột phá: (1Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ; (2) Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ.

nhiệm vụ trọng tâm(1) Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; (2) Vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; (3) Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân.

6 giải pháp lớn(1) Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; (2) Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; (3) Phát huy vai trò làm chủ của hội viên, phụ nữ; (4) Đầu tư nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; (5) Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội; (6) Mở rộng các hoạt động liên kết, phối hợp.

Đại hội đã thống nhất số lượng Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XII gồm 171 ủy viên và đã bầu 161 ủy viên.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII đã thống nhất số lượng Đoàn Chủ tịch gồm 33 Ủy viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Các đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Nguyễn Thị Tuyết, Bùi Thị Hoà
Trần Thị Hương được bầu là Phó Chủ tịch.

 

CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI LHPN VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2017-2022

 

Ảnh minh họa

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà

 

Ảnh minh họa

PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Thị Hòa

 

Ảnh minh họa

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Hương

 

Ảnh minh họa

PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Ái Nhiên 

 

Ảnh minh họa

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Tuyết 

 

 

Video