Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI (2012 - 2017)

ại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2012 – 2017) được tổ chức từ ngày 11-14/3/2012 tại Thủ đô Hà Nội với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”.

Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI

Đại hội có 1.155 đại biểu tham dự (trong đó có 979 đại biểu chính thức) đại diện cho hơn 15 triệu hội viên và phụ nữ cả nước.

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo và trao tặng bức trướngmang dòng chữ: “Phụ nữ Việt Nam Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”.

Đại hội xác định 8 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 5 giải pháp lớn; tiếp tục phát động phong trào thi đuaPhụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời triển khai sâu rộng 2 cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và phấn đấu rèn luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.

3 khâu đột phá gồm: Tạo chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vữngXây dựng được cơ chế qui định trách nhiệm của Hội trong công tác cán bộ nữ và chính sách phát triển nguồn nhân lực nữNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đặc biệt cấp Trung ương và cơ sở.

6 nhiệm vụ trọng tâm gồm: (1) Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách; rèn luyện phẩm chất đạo đức; nâng cao trình độ, nhận thức(2) Vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; (3) Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường; (4) Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện và giám sát luật pháp, chính sách về bình đẳng giới; (5) Xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh; (6) Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.

5 giải pháp lớn gồm: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quảcông tác thông tin, giáo dục, truyền thông của HộiThực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấpCải tiến công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý trong hệ thống Hội, khắc phục biểu hiện hành chính hóa, hình thứcĐầu tư cho công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và phản biện xã hội phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng cấp HộiMở rộng, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp và vận động nguồn lực.

Đại hội đã thống nhất số lượng Ban Chấp hành TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khoá XI gồm 169 ủy viên và bầu tại Đại hội 163 uỷ viên. Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khoá Xđã bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 32/33 uỷ viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà tiếp tục được bầu là Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam. Các đồng chí Nguyễn Thị Kim Thuý, Hoàng Thị Ái Nhiên, Nguyễn Thị Tuyết, Trần Thanh BìnhNguyễn Thị Thu Hà, Bùi Thị HoàTrần Thị Hương được bầu là Phó Chủ tịch.

Từ tháng 4/2016, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa về nghỉ chế độ, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên BCH TW Hội được bầu là Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

 

CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI LHPN VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2012-2017

 

Ảnh minh họa

 

 

 

Chủ tịch
Nguyễn Thị Thanh Hoà

(đến 8/4/2016)

 

 Chủ tịch
Nguyễn Thị Thu Hà

(từ 8/4/2016)

 

Phó Chủ tịch thường trực
Hoàng Thị Ái Nhiên

Phó Chủ tịch
Nguyễn Thị Tuyết

Phó Chủ tịch
Bùi Thị Hòa

Phó Chủ tịch
Trần Thị Hương

Phó Chủ tịch
Nguyễn Thị Kim Thuý
(Nghỉ hưu từ tháng 3//2015)

Phó Chủ tịch
Trần Thanh Bình
(Chuyển công tác từ 01/5/2013)

             
 

Video