Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X (2007-2012)

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2007-2012) được tổ chức từ ngày 1- 4/10/2007 tại Thủ đô Hà Nội với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng, phát triển, góp phần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước”.

Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trao tặng Hội bức trướng

 

Đại hội có trên 1.600 đại biểu (trong đó 1.193 đại biểu chính thức) đại diện cho 53 dân tộc (vắng đại biểu dân tộc Cống). Đại hội vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự. Tổng Bí thư TW Đảng Nông Đức Mạnh phát biểu chỉ đạo Đại hội và thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: “Phụ nữ Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng, phát triển, góp phần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước”.

Đại hội tiếp tục phát động phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm gồm: (1) Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của phụ nữ đáp ứng yêu cầu tình hình mới; xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khoẻ, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu; (2) Tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới; (3) Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập; (4) Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; (5) Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh; (6) Mở rộng quan hệ và hợp tác quốc tế vì bình đẳng, phát triển và hoà bình.

Đại hội bầu BCH Hội LHPNVN khoá X gồm 154 ủy viên; Đoàn Chủ tịch gồm 25 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN Việt khoá X. Các đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Nguyễn Thị Kim Thuý, Hoàng Thị Ái Nhiên, H’Ngăm Niê K’Đăm được bầu làm Phó Chủ tịch.

CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI LHPN VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2007-2012

Ảnh minh họa

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Hòa

Ảnh minh họa Ảnh minh họa Ảnh minh họa Ảnh minh họa
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Thúy
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Ái Nhiên
PHÓ CHỦ TỊCH
H'Ngăm Niêk Đăm

 

Video