Hướng dẫn dành cho trường học về công tác phòng ngừa và kiểm soát Covid-19

Kích thước:
Chuyên mục: Nuôi dạy con
Tác giả: Unicef-WTO-IFRC
Đơn vị phát hành:
Nhà xuất bản:
Ngày xuất bản:
Thông tin tóm tắt: Thông điệp chính và Hành động ứng phó nhằm ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trong trường học. Sự bùng phát của dịch bệnh virus corona (COVID-19) đã được tuyên bố là Tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế và virus này đã lan đến nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Mặc dù vẫn còn nhiều điều chưa biết về virus gây bệnh COVID-19 nhưng chúng ta đã biết rằng virus lây lan thông qua tiếp xúc trực tiếp với các giọt phân tử hô hấp của người nhiễm virus (được tạo ra khi ho hoặc hắt hơi). Các cá nhân cũng có thể bị nhiễm virus từ việc chạm tay vào các bề mặt có virus rồi sờ lên mặt (như sờ tay lên mắt, mũi, miệng). Mặc dù COVID-19 vẫn đang tiếp tục lây lan nhưng điều quan trọng là cộng đồng cần phải hành động để ngăn ngừa sự lan rộng của virus, đồng thời làm giảm tác động của sự bùng phát dịch cũng như hỗ trợ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Công tác bảo vệ trẻ em và các cơ sở giáo dục là đặc biệt quan trọng. Cần có các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn khả năng lây lan của COVID-19 tại các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, cũng phải chú ý tránh kỳ thị học sinh và nhân viên nhà trường, những người có khả năng đã phơi nhiễm virus. Điều quan trọng cần nhớ là khi đã bị nhiễm COVID-19 thì không có sự khác biệt giữa các quốc gia, dân tộc, tình trạng khuyết tật, tuổi hay giới tính. Các cơ sở giáo dục cần tiếp tục là môi trường được chào đón, được tôn trọng, hòa nhập và hỗ trợ cho tất cả mọi người. Những biện pháp mà các trường thực hiện có thể ngăn ngừa sự xâm nhập và lây lan của COVID-19 do một số học sinh, nhân viên có khả năng đã bị phơi nhiễm virus gây ra, đồng thời giảm thiểu việc gián đoạn học tập cũng như bảo vệ học sinh, nhân viên nhà trường khỏi sự phân biệt đối xử. Mục đích của tài liệu này là cung cấp hướng dẫn rõ ràng, mang tính hành động cho việc vận hành trường học an toàn thông qua công tác ngăn ngừa, phát hiện sớm và kiểm soát COVID-19 tại trường học và tại các cơ sở giáo dục khác. Mặc dù Hướng dẫn dành cho các nước đã xác nhận có ca nhiễm COVID-19 nhưng thông tin trong hướng dẫn cũng có liên quan đến các bối cảnh khác. Nhà trường có thể khuyến khích học sinh trở thành người tuyên truyền cho việc ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh tại nhà, tại trường và tại cộng đồng qua việc nói chuyện với người khác về cách ngăn ngừa sự lây lan của virus. Việc duy trì hoạt động trường học an toàn hay việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian đóng cửa trường học cần xem xét nhiều vấn đề và nếu giải quyết tốt những vấn đề này thì có thể tăng cường y tế công cộng.
Chi tiết nội dung: