Khai trương văn phòng thứ 2 hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương

Văn phòng dịch vụ một điểm đến (OSSO) hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương là hoạt động nhằm giúp phụ nữ di cư hồi hương cũng như gia đình họ tái hòa nhập bền...

Thăm hỏi, động viên nữ công dân tình nguyện nhập ngũ

Trong đợt tuyển quân năm 2021, Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang và Kiên Giang đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà nữ công dân tình nguyện nhập ngũ trên địa bàn...

Đà Nẵng – câu chuyện tác động toàn cầu về “Phụ nữ dẫn đầu những giải pháp đổi mới hỗ trợ nạn nhân của bạo lực gia đình trong đại dịch Covid-19”

Những việc làm kịp thời, hiệu quả của Hội LHPN thành phố Đà Nẵng trong triển khai gói “Hỗ trợ các can thiệp nhằm xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em tại...

Phụ nữ Ninh Bình với mô hình “Đường cây phụ nữ” hưởng ứng Tết trồng cây

Hưởng ứng Tết trông cây xuân Tân Sửu 2021, Hội LHPN tỉnh Ninh Bình tổ chức ra quân “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ...

Tin hoạt động Hội LHPN Bạc Liêu

- Ra quân Năm dân vận khéo - Ra mắt tổ “Phụ nữ xách giỏ nhựa đi chợ”

CÁC ĐỀ ÁN

PHÁT TRIỂN KINH TẾ

AN TOÀN CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM

Video