Địa chỉ:           20 Thụy Khê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại:     024.37281188; 024.37280280

Fax:                024.37281088

Giám đốc:     Dương Ngọc Linh

SĐT: 024.37281099

P. Giám đốc: Phạm Thị Thanh

SĐT: 024.37281033

Đỗ Văn Bắc

SĐT: 024.32373138

Nguyễn Thúy Hiền

SĐT: 024.32373139  

 

Video