Văn bản hướng dẫn thực hiện Dự án thúc đẩy bình đẳng giới ở vùng cao phải dễ hiểu

28/10/2021
Ngày 27/10, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức buổi tham vấn, góp ý về dự thảo Hướng dẫn thực hiện Dự án 8 thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia Dân tộc thiểu số (DTTS).
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hoà chủ trì buổi tham vấn, góp ý ngày 27/10/2021

"Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Tại buổi tham vấn, bà Lò Thị Thu Thuỷ, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Dân tộc Tôn giáo, Hội LHPN Việt Nam cho biết, hiện tại, Dự thảo Hướng dẫn thực hiện Dự án 8 đang được xây dựng theo 4 nhóm hoạt động, bao gồm:

Bà Lò Thị Thu Thuỷ, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Dân tộc Tôn giáo, TƯ Hội LHPN Việt Nam, phát biểu tại buổi tham vấn

- Các hoạt động tuyên truyền, chiến dịch truyền thông.

- Các mô hình can thiệp/hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế và giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết của phụ nữ và trẻ em.

- Các hoạt động tập huấn, nâng cao năng lực, hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị.

- Các hoạt động nghiên cứu, đối thoại chính sách và giám sát, đánh giá.

Theo đó, tại mỗi nhóm hoạt động, có hướng dẫn cụ thể từng hoạt động theo 4 phần: Nội dung hoạt động, kết quả đầu ra, qui trình thực hiện, trách nhiệm của mỗi cấp Hội (TW, tỉnh, huyện, xã).

Tại buổi tham vấn, lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan Trung ương Hội, chuyên gia Bộ Kế hoạch Đầu tư, Văn phòng điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia, chuyên gia từ tổ chức Care cùng một số tổ chức khác đã góp ý cho việc xây dựng Hướng dẫn thực hiện Dự án 8. 

Nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận và góp ý bao gồm: Kết cấu và nội dung của văn bản hướng dẫn; nguyên tắc, định mức, chỉ tiêu và việc hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án…

Các chuyên gia đã sôi nổi góp ý cho Dự thảo văn bản Hướng dẫn thực hiện Dự án 8

Chủ trì buổi tham vấn, góp ý, bà Bùi Thị Hoà, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, trân trọng cảm ơn các đại biểu đã góp ý cho dự thảo Hướng dẫn thực hiện Dự án 8, nhằm giúp Hội LHPN Việt Nam triển khai dự án một cách hiệu quả. Trong thời gian tới, Hội LHPN Việt Nam vẫn tiếp tục lắng nghe những ý kiến đóng góp để hoàn thiện văn bản Hướng dẫn cũng như chuẩn bị các phương hướng để từng bước tiến đến thực hiện và triển khai Dự án. 

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hoà nhấn mạnh: "Văn bản Hướng dẫn thực hiện Dự án 8 phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội và đặc biệt là phải dễ hiểu, dễ đưa vào vận dụng, từ đó chị em cơ sở mới dễ dàng triển khai được".

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video