Phụ nữ Thái Bình 05 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

30/06/2022
5 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” (2017-2022), Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã có những cách làm cụ thể, thiết thực để đưa Cuộc vận động đi vào cuộc sống, trở thành nếp nghĩ, thói quen, hành động thường xuyên của đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh.
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Với việc tập trung rà soát danh sách, hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện 8 tiêu chí theo hướng “rõ địa chỉ, rõ nội dung, rõ nguồn lực”, các cấp Hội trong tỉnh đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động, các phần việc cụ thể phù hợp thực tế địa phương, đáp ứng nhu cầu, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường… 5 năm qua, toàn tỉnh đã có 100% chi hội triển khai, giúp đỡ được 20.814 hộ gia đình đạt các tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”; 260/260 cơ sở hội đã đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện 2.407 công trình, phần việc, hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tọa đàm chương trình "Mẹ đỡ đầu"

Ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các cấp Hội và các tầng lớp phụ nữ trong việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại các địa phương. Tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện CVĐ do Hội LHPN tỉnh Thái Bình tổ chức, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ đề nghị trong thời gian tới, các cấp hội tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội và các tầng lớp phụ nữ trong xây dựng, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam với những giá trị cốt lõi: no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em. Các cấp hội cần chủ động xây dựng kế hoạch với những tiêu chí cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, để mỗi hội viên, phụ nữ nhận thấy phải chủ động thực hiện tốt cuộc vận động, các cấp hội nâng tầm cao hơn các tiêu chí cuộc vận động thành 5 có, 3 sạch. Cùng với đó, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả, bảo đảm tính bền vững của các mô hình.

Tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện CVĐ, Hội LHPN tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 56 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” giai đoạn 2017-2022.

Lê Phượng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video