Nhân rộng mô hình “Phụ nữ chủ động phân loại rác thải sinh hoạt từ gia đình” tại thị trấn Quất Lâm

21/06/2022
Hội LHPN tỉnh Nam Định phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường; nhân rộng mô hình “Phụ nữ chủ động phân loại rác thải sinh hoạt từ gia đình” tại thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, có 150 đại biểu tham dự.
Cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn thị trấn Quất Lâm thăm quan thực địa mô hình phân loại rác thải sinh hoạt từ hộ gia đình

Huyện Giao Thuỷ là đơn vị khó khăn trong công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. Sau khi khảo sát thực trạng vấn đề ô nhiễm môi trường tại huyện Giao Thủy, Hội LHPN tỉnh thống nhất với Hội LHPN huyện chọn chi hội Tổ dân phố Tân Thượng, thị trấn Quất Lâm để triển khai thành lập mô hình“Phụ nữ chủ động phân loại rác thải sinh hoạt từ gia đình và nhân rộng; Đồng thời tuyên truyền, vận động 76 hộ gia đình hội viên phụ nữ là những hội viên nòng cốt có uy tín trong cộng đồng và là những nhân tố tích cực trong công tác bảo vệ môi trường tại địa phương tham gia mô hình.

Lê Thị Thúy Nhài - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh cho biết, mô hình là một hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế. Thông qua mô hình, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của hội viên phụ nữ về công tác bảo vệ môi trường, từng bước thay đổi hành vi thói quen chủ động thực hiện phân loại rác thải từ gia đình, giảm thiểu lượng rác thải phát sinh ra môi trường, giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu góp phần thực hiện hiệu quả Đề án quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025”.

Hội LHPN xã ký cam kết công tác bảo vệ môi trường với 08 chi hội phụ nữ trên địa bàn thị trấn

Để cán bộ, hội viên phụ nữ hiểu rõ hơn các kiến thức về bảo vệ môi trường, tại hội nghị tuyên truyền, chị em được hướng dẫn cách nhận biết, phân loại rác thải đảm bảo đúng quy định, đồng thời được tham quan thực địa mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình để nắm rõ quy trình phân loại, xử lý rác hữu cơ, tận dụng rác làm phân hữu cơ vi sinh ngay tại hộ gia đình để tái sử dụng làm nguồn phân bón cho cây trồng, mở rộng sản xuất, tăng thu nhập cho mỗi gia đình.

Tại hội nghị, Hội LHPN thị trấn Quất Lâm và 08 chi hội phụ nữ trên địa bàn thị trấn đã cùng ký cam kết về công tác bảo vệ môi trường với những nội dung cụ thể nhằm góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đem lại cuộc sống an toàn cho mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng.

Các đồng chí lãnh đạo trao tặng nắp đậy và chế phẩm sinh học cho các hộ gia đình tham gia mô hình

Cũng tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh đã trao tặng nắp xử lý rác thải hữu cơ và chế phẩm sinh học cho các gia đình tham gia mô hình. Từ  mô hình chi hội Tổ dân phố Tân Thượng,  Hội LHPN huyện triển khai nhân rộng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ngô Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video