Kiên Giang: Trên 300 cá nhân, tập thể tiêu biểu được khen thưởng trong thực hiện Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch

22/10/2021
Thời gian qua, đẩy mạnh hoạt động hướng về cơ sở, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp hội viên, phụ nữ nâng cao kiến thức và kỹ năng sống, làm tốt vai trò của người phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững được Hội LHPN tỉnh Kiên Giang chú trọng triển khai. Qua đó, đã có trên 300 tập thể, cá nhân điển hình được khen thưởng trong thực hiện Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch.
Hội thi Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững lần thứ III năm 2020

Trên cơ sở phát huy tính chủ động của các hộ gia đình, vai trò nòng cốt của phụ nữ trong tổ chức thực hiện, xây dựng cuộc sống gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc”; lấy gia đình làm trung tâm để tác động với nhiều mô hình, câu lạc bộ thiết thực được triển khai và nhân rộng.

Đến nay, toàn tỉnh Kiên Giang có 135 CLB “Gia đình hạnh phúc”, 48 CLB “Gia đình phát triển bền vững”, 79 CLB phòng, chống bạo lực gia đình, 196 địa chỉ tin cậy cộng đồng, thu hút hơn 6.500 thành viên tham gia sinh hoạt. Ngoài ra, các cấp Hội xây dựng và duy trì 3.661 CLB, tổ, nhóm “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, với hơn 67 ngàn thành viên, 31 CLB không có con vi phạm pháp luật, 105 mô hình dịch vụ gia đình; 453 CLB, tổ tiết kiệm mua BHYT hộ gia đình và góp vốn xoay vòng mua BHTY theo hộ gia đình; 32 CLB mô hình “Ngôi nhà an toàn”. Qua đó có 338 tập thể, cá nhân được Ủy Ban nhân dân tỉnh và Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh khen thưởng, giới thiệu 3.783 điển hình về thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Để nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên, giúp phụ nữ chủ động phát triển sản xuất, ổn định kinh tế gia đình, các cấp Hội đã tổ chức 26 cuộc đối thoại, tập huấn, tuyền thông cho 1.671 lượt cán bộ Hội, doanh nghiệp nữ, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ kinh doanh và phụ nữ, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Qua đó trang bị cho chị em nâng cao nhận thức trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về khởi nghiệp; đồng thời cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản, áp dụng công nghệ số để thúc đẩy kinh doanh, phương pháp quảng cáo sản phẩm, kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh tế trong bối cảnh hội nhập” và “Nhà nước quản lý kinh tế khởi nghiệp”, kết nối nhận biết sản phẩm...

Phối hợp tổ chức 74 hội nghị chia sẻ điển hình khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, biểu dương phụ nữ kinh doanh tiêu biểu; Diễn đàn “Khởi nghiệp” dành cho phụ nữ; gắn với hội nghị biểu dương phụ nữ Kiên Giang sáng tạo khởi nghiệp có 7.250 đại biểu tham gia, biểu dương 282 tập tể, cá nhân khởi nghiệp thành công; tiếp tục triển khai, nhân rộng 12 nhóm phụ nữ kinh doanh tại các xã điểm trong tỉnh, đến nay, có 52 nhóm phụ nữ kinh doanh với 1.270 phụ nữ tham gia; duy trì hoạt động có hiệu quả 15 CLB doanh nghiệp nữ cấp huyện...

Những hoạt động và kết quả trên đã góp phần quan trọng trong việc phát huy vai trò của phụ nữ, làm tốt chức năng của tổ chức Hội trong hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Được biết, hiện Kiên Giang đang thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021, có 404 hộ gia đình đăng ký, cam kết thực hiện, hướng tới việc triển khai rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh.

Hoàng Thơ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video