Hội LHPN tỉnh An Giang: Trên 152 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ bảo vệ môi trường

15/01/2021
5 năm qua, Hội LHPN tỉnh An Giang đã phát huy tốt vai trò của tổ chức Hội trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT) và trong phòng, tránh thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu.
Cán bộ, hội viên phụ nữ cùng tham gia trồng cây bảo vệ đê bao chống sạt lỡ tại ấp Bình Thạnh, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú

Tham gia bảo vệ môi trường gắn với thực hiện Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới

Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường triển khai một số hoạt động đạt kết quả tích cc như: cấp phát 9.000 tờ rơi, 1.800 sọt nhựa, 2000 giỏ xách đi chợ nhằm hạn chế sử dụng túi ni lông, 2.010 túi phân loại rác cho các hộ gia đình, 12 thùng đựng rác loại 120 lít đặt tại các điểm đổ rác tập trung nơi công cộng; hỗ trợ 300 thùng ủ phân cho 300 hộ gia đình trực tiếp tham gia tại 5 xã trong tỉnh và 360 thùng rác có nắp đậy … Vận động 10.557 hộ gia đình thực hiện BVMT với các hoạt động như: không tham gia lấn chiếm hành lang lộ giới, tham gia mô hình thu gom, phân loại rác thải tại nguồn, các hộ có nhà ven sông sử dụng thùng rác sinh hoạt, vận động các hộ chăn nuôi hợp vệ sinh… giới thiệu 12.686 hộ vay vốn để xây dựng các công trình nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh với tổng số tiền trên 152 tỷ đồng.

Hàng năm, Hội LHPN tỉnh đều xây dựng kế hoạch giúp đỡ các hộ gia đình trong diện khó khăn thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch: lắp đặt bảng tuyên truyền trực quan trên các cột điện tuyến giao thông chính; thắp sáng đèn đường; thực hiện mô hình tuyến đường văn minh, đoạn đường không rác thải, đoạn đường sạch nở hoa, mô hình chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới...

5 năm qua, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội đã tổ chức được 1.732 cuộc tuyên truyền lồng ghép các nội dung về vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động Xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”… giúp cho cán bộ hội viên phụ nữ nhận thức rõ hơn về cơ chế, chính sách, hình thức hỗ trợ đầu tư của Nhà nước, địa phương, các ngành trong xây dựng nông thôn mới. Nhiều mô hình BVMT thành lập được đông đảo hội viên, phụ nữ và người dân nhiệt tình tham gia hưởng ứng, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương, từng bước đưa công tác bảo vệ môi trường trở thành trách nhiệm của cả cộng đồng.

Hội LHPN tỉnh An Giang tổ chức truyền thông, hướng dẫn thực hành thay đổi hành vi bảo vệ môi trường thuộc Đề án 712 tại xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên

Vận động nguồn lực hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường

Từ năm 2016 đến nay, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh An Giang thực hiện Dự án “Quỹ sáng tạo phát triển khu vực tư nhân trong lĩnh vực cung cấp nước nông thôn”, tổ chức 4 điểm truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường cho người dân; tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của 229 hộ dân sử dụng dịch vụ cung cấp nước sạch tại địa phương. Phối hợp với Trung tâm phát triển sáng tạo Xanh Việt Nam (GreenID) tiến hành nghiên cứu, khảo sát, đánh giá khả năng tiếp cận năng lượng tái tạo để tăng cường khả năng thích ứng cũng như cải thiện sinh kế trong bối cảnh biến đổi khí hậu của phụ nữ, qua đó đảm bảo sự tham gia của phụ nữ và thúc đẩy vấn đề bình đẳng giới tại huyện Tịnh Biên và Tri Tôn... với kinh phí gần 120 triệu đồng.

Trong năm 2020, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội thảo khởi động dự án “Phụ nữ sử dụng năng lượng tái tạo để tăng khả năng thích ứng và các hoạt động sinh kế chống chịu với khí hậu”; Hội thảo chia sẻ kết quả khảo sát doanh nghiệp tham gia Dự án “Phụ nữ sử dụng năng lượng tái tạo để tăng khả năng thích ứng và các hoạt động sinh kế chống chịu với khí hậu”…

Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh An Giang xác định đưa tiêu chí mỗi cơ sở Hội xây dựng một mô hình thiết thực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường để xét thi đua hàng năm; thành lập các tổ mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao năng lực cán bộ Hội trong hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, qua đó vận động hội viên phụ nữ giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại cơ sở...; tiếp tục quan tâm biên soạn, cải tiến nội dung các tài liệu truyền thông giáo dục về bảo vệ môi trường và cung cấp kịp thời Luật bảo vệ môi trường cho phù hợp với đối tượng phụ nữ.

                                                         

Ni Ra

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video