Hội LHPN thành phố Quy Nhơn giới thiệu mô hình quản lý tổng hợp rác thải nhựa Vịnh Quy Nhơn

17/01/2022
Thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực quản lý và ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng địa phương, xây dựng mô hình cộng đồng thu gom, phân loại, xử lý nhằm giảm thiểu rác thải nhựa tại các xã, phường ven biển thuộc Vịnh Quy Nhơn, tỉnh Bình Định”, Hội LHPN thành phố Quy Nhơn tổ chức Hội thảo “Giới thiệu, quảng bá mô hình hay, hiệu quả về công tác quản lý tổng hợp rác thải nhựa Vịnh Quy Nhơn”.
Chủ tịch Hội LHPN TP. Quy Nhơn Trương Thị Bích Hoa chủ trì phiên hội thảo

Theo đó, việc triển khai xây dựng các mô hình điểm về quản lý, thu gom, phân loại, tái chế, tái sử dụng rác thải theo kế hoạch quản lý tổng hợp rác thải được Hội LHPN thành phố triển khai thực hiện trên địa bàn 4 xã, phường gồm mô hình“Phân loại rác tại nguồn tại xã Nhơn Lý, Nhơn Châu”,“Tổ phụ nữ mua bán ve chai xã Nhơn Hải”,“Nhà hàng thân thiện không sử dụng đồ nhựa dùng 01 lần” của nhà hàng Hương Thanh,“Bãi biển du lịch sạch không rác thải nhựa xã Nhơn Lý” đã mang lại một số kết quả ban đầu, góp phần hạn chế việc sử dụng và xử lý rác thải nhựa tại địa phương.

Thời gian tới, các cấp Hội sẽ đẩy mạnh phối hợp hành động trong việc tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân trong công tác bảo vệ môi trường, duy trì các mô hình cộng đồng thu gom, phân loại, xử lý giảm thiểu rác thải nhựa tại các xã phường ven biển trên địa bàn; đồng thời nhân rộng các mô hình, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm đảm bảo tính bền vững, góp phần bảo vệ hệ sinh thái, đa dạng sinh học vùng ven biển vịnh Quy Nhơn.        

Kim Thương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video