Công khai quyết toán Ngân sách năm 2019 của Văn phòng cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam

20/01/2021
Thực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách Nhà nước và các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ cùng và một số văn bản Thông tư, thông báo liên quan, Hội LHPN Việt Nam công khai số liệu quyết toán NSNN năm 2019 của cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam.
Toàn văn văn bản tải về tại đây

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video