Bình Thuận: Ưu đãi đầu tư trên đảo Phú Quý

03/12/2005
Theo quyết định vừa được UBND tỉnh ban hành, các cơ sở kinh doanh hàng xuất khẩu trên địa bàn huyện đảo Phú Quý được ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm hằng năm, được hỗ trợ 50% chi phí tư vấn, nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu và hỗ trợ 70% kinh phí khảo sát thị trường, xây dựng cơ sở hạ tầng ban đầu, quảng bá thương hiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh...

Doanh nghiệp xuất khẩu sẽ được xét thưởng hai mức: 50 triệu đồng nếu mức tăng trưởng của đơn vị năm sau cao hơn năm trước (hoặc tổng kim ngạch xuất khẩu trong năm đạt 5 triệu USD) hoặc 100 triệu đồng nếu tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 10 triệu USD/năm.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video