90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Làm tốt vai trò tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

18/11/2020
Kế tục và phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 90 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực vận động nhân dân phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, qua đó, tạo nên sức mạnh to lớn, thúc đẩy sự phát triển của đất nước.
Ảnh minh hoạ

Thể hiện ý chí, nguyện vọng của khối đại đoàn kết toàn dân

Chia sẻ với báo chí về kết quả nổi bật của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, MTTQ Việt Nam các cấp đã thường xuyên chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, luôn lắng nghe, tập hợp ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động đã đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, được nhân dân đồng tình và tích cực hưởng ứng. Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững"; Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; Phong trào thi đua đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và hội nhập quốc tế.

Mặt trận các cấp đã tích cực vận động nhân dân phát huy dân chủ, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin vững chắc đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Chú trọng đổi mới phương thức hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đã thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động phổ biến pháp luật ở địa bàn khu dân cư.

Mặt trận cũng mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới, nhất là các nước có quan hệ truyền thống đối với nước ta.

MTTQ Việt Nam là nơi tập hợp, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng tới mục tiêu chung là giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hòa nhập với xu thế phát triển của thế giới.

Chung sức vượt qua khó khăn do dịch bệnh và thiên tai

Năm 2020, cũng như thế giới, Việt Nam đã trải qua một năm với nhiều khó khăn, thách thức trước đại dịch Covid-19 và thiên tai nặng nề tại các tỉnh miền Trung. MTTQ Việt Nam đã luôn thể hiện vai trò "tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc" trong những giai đoạn khó khăn này.

Các ban, ngành tỉnh Hà Giang chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhận thức được sức mạnh của nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chính thức ra lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19". Thông điệp của lời kêu gọi là hướng tới mục tiêu đoàn kết toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh bằng những hành động thiết thực như hỗ trợ các nguồn lực về vật chất, kinh phí và những việc làm cụ thể (thực hiện cách ly, khai báo y tế trung thực, đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tập trung đông người...). Ngay sau đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã nhanh chóng triển khai việc tổ chức tiếp nhận, ủng hộ các nguồn lực phòng, chống dịch bệnh trong hệ thống Mặt trận ở 63 tỉnh, thành phố.

Sau hơn 5 tháng phát động, số tiền và hiện vật ủng hộ, đăng ký ủng hộ qua hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương đã lên tới trên 2.200 tỉ đồng. Trong đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền, hiện vật trên 1.100 tỉ đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam tại 63 tỉnh, thành phố tiếp nhận số tiền, hiện vật trên 1.140 tỉ đồng.

Thời gian gần đây, ở một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đã xảy ra lũ lụt nghiêm trọng, làm nhiều người chết, bị thương và mất tích, gây thiệt hại lớn về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Trước những thiệt hại nghiêm trọng ấy, với tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách", những ngày qua, đã có nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ở trong và ngoài nước thông qua hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương để chia sẻ và hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Tính đến ngày 10/11/2020, hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ bằng tiền, hiện vật quy ra tiền được gần 320 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, từ số tiền và hiện vật tiếp nhận ủng hộ được, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp với chính quyền, Ủy ban MTTQ các tỉnh để hỗ trợ Nhân dân theo đúng quy định của pháp luật. Trước mắt, nguồn tiền tiếp nhận được sẽ tập trung giúp các gia đình có nhà bị sập, bị hư hỏng xây dựng, sửa chữa, sớm ổn định cuộc sống. Cùng với đó, MTTQ sẽ hỗ trợ sinh kế để bà con mua thêm vật tư, cây giống; hỗ trợ sửa sang trường học, mua trang thiết bị học tập để các em học sinh sớm quay trở lại trường học...

Theo chương trình, sáng 18/11/2020 diễn ra Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam-Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video