Đồng Tháp hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026

26/10/2021
Tính đến ngày 22/10/2021, Đồng Tháp đã có 12 đơn vị cấp huyện và 3 đơn vị trực thuộc tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026. Có 4 đơn vị tổ chức Đại hội trực tiếp và 11 đơn vị tổ chức Đại hội trực tuyến do tình hình dịch bệnh Covid-19.
Bà Nguyễn Thanh Hoa (trái) - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp - tặng bức tranh chúc mừng Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Châu Thành lần thứ XI

Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện, đơn vị trực thuộc đã đánh giá những kết quả đạt được trong hoạt động Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

Đội ngũ Ban Chấp hành được trẻ hóa, cơ cấu hợp lý, có tính liên hiệp, đại diện, có sự kế thừa và phát triển; Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu đúng cơ cấu, đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng được phân bổ theo định hướng của cấp ủy và Hội cấp trên.

Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Thanh Bình diễn ra thành công tốt đẹp

Đây là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

BTC

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video