Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (CWD)
16:1' 4/2/2009

 

Địa chỉ

20 Thuỵ Khê, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại:

04 3728.0280

Fax:

04 3728.1088

Email:

cwd@cwd.vn

Website:

www.cwd.vn

Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ

Trung tâm Phụ nữ và Phát triển trực thuộc TW Hội LHPN Việt Nam. Được thành lập ngày 01/7/2002 với chức năng phục vụ, hỗ trợ sự phát triển toàn diện về năng lực, trình độ mọi mặt, kỹ năng nghề nghiệp, thể lực và thẩm mỹ của phụ nữ Việt Nam, cụ thể:

- Phục vụ các hoạt động chính trị xã hội trong nước và quốc tế của Hội LHPN Việt Nam.

- Đào tạo, tư vấn và hỗ trợ phát triển, trong đó bao gồm cả hỗ trợ doanh nghiệp nữ và hỗ trợ các nhóm yếu thế, thiệt thòi như phụ nữ và trẻ em bị buôn bán và bị bạo lực gia đình.

-Khai thác, cung cấp các dịch vụ khách sạn, nhà hàng, chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ cho phụ nữ và đông đảo nhân dân.