Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
PHỤ NỮ LÊN TIẾNG VỀ “UỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM- THỰC HIỆN AN TOÀN GIAO THÔNG”
8:12' 16/7/2019
Ông Cao Văn Vũ – Bí thư, chủ tịch xã Tiến Hưng trao quyết định thành lập cho Ban Chủ nhiệm mô hình

Thực hiện phần Dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức về uống có trách nhiệm tại cộng đồng” năm 2019 giữa TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hiệp hội các doanh nghiệp Rượu Châu Á - Thái Bình Dương, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã triển khai xây dựng 3 mô hình “Phụ nữ lên tiếng về uống có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông” tại tỉnh Bình Phước.

Ba mô hình được triển khai thuộc xã Tiến Hưng (thành phố Đồng Xoài), xã Bình Sơn và xã Long Hưng (huyện Phú Riềng), mỗi mô hình gồm 50 thành viên tham gia.

Tại buổi ra mắt mô hình thuộc xã Tiến Hưng (Đồng Xoài) trong ngày 14/7/2019, các thành viên nòng cốt của 3 mô hình đã được nghe thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên cả nước, tuyên truyền kiến thức pháp luật về ATGT, những thông tin chính về phòng, chống lạm dụng đồ uống có cồn, được hướng dẫn các kỹ năng, phương pháp giáo dục hành động thực hiện an toàn giao thông, nhằm giúp tuyên truyền viên có thể áp dụng để tuyên truyền, vận động cộng đồng thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi tích cực tham gia giao thông đảm bảo an toàn. 

Phát biểu tại chương trình, bà Phan Thị Quỳnh Như - Phó ban Gia đình và Xã hội - Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho biết, các mô hình sẽ có nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế địa phương để tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với việc uống có trách nhiệm và việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến HVPN và người dân tại địa phương vì an toàn giao thông, vì hạnh phúc cộng đồng.

 Ảnh minh họa
  Bà Phan Thị Quỳnh Như – Phó Ban Gia đình  Xã hội – TW Hội LHPN Việt Nam tập huấn về nội dung an toàn giao thông cho các đại biểu

(https://phunubinhphuoc.org.vn/HM)