Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Hội LHPN tỉnh Bình Dương và tỉnh Quảng Nam sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội
10:22' 9/7/2019
Trao Bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương cho 6 cá nhân

Cùng với Hội LHPN các tỉnh, thành trên cả nước, Hội LHPN tỉnh Bình Dương và Quảng Nam đã tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết và các chỉ tiêu đề ra.

Hội LHPN tỉnh Bình Dương:

Trong nửa nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Bình Dương đã bám sát sự chỉ đạo của TW Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy Bình Dương, nỗ lực trong thực hiện chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc và Hội Phụ nữ tỉnh đề ra.

Một số kết quả nổi bật: Hàng năm có 80% trở lên hội viên, phụ nữ được phổ biến kiến thức pháp luật liên quan phụ nữ và bình đẳng giới; 80% trở lên phụ nữ nghèođược Hội hỗ trợ, trong đó có 90% số được giúp đỡ đã thoát nghèo; 100 % huyện, thị, thành Hội tổ chức phối hợp dạy nghề cho lao động nữ, qua đó đã có 6.156 lao động nữ được tuyển vào làm tại các công ty, xí nghiệp và nhận hàng gia công về nhà làm.

Các cấp Hội cũng đã giới thiệu bồi dưỡngđược 484 cán bộ, hội viên được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam (trong đó: 78 cán bộ hội và 406 hội viên); tổng số hội viên hiện nay là 367.872, đạt tỷ lệ 81,21% (với 34.214 hội viên nòng cốt); thành lập được 139 chi hội nữ thanh niên nhà trọ với 5.918 thành viên (đạt 70% so với nghị quyết đề ra), nâng tổng số đến nay có 839 chi hội và 1 tổ nữ thanh niên nhà trọ với 30.304 thành viên theo Đề án “Đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân nhà trọ” giai đoạn 2016- 2020...

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, các cấp Hội đã không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo chủ đề năm, công tác phụ nữ và bình đẳng giới đã đạt được những kết quả tích cực; thực hiện tốt chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia hiệu quả và thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Bên cạnh đó, trong hoạt động Hội và phong trào phụ nữ vẫn còn một số hạn chế như: một số mô hình hoạt động chưa được sơ kết, đánh giá để nhân rộng, công tác giám sát và phản biện xã hội chưa rõ nét, phương thức và kết quả thực hiện còn chung chung, hình thức, chưa nắm được kết quả giám sát sau khi giám sát.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh Bình Dương đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 4 tập thể, 6 cá nhân và bằng khen của Hội LHPN tỉnh cho 18 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ giai đoạn 2016 - 2019.

- Hội LHPN tỉnh Quảng Nam:

Theo báo cáo hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, với quyết tâm cao, các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đã đoàn kết, tập trung chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc và Hội Phụ nữ tỉnh.

Đến nay, phần lớn các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII đều đạt trên 50%, một số chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết.09 chỉ tiêu vượt, 04 chỉ tiêu đạt 100%, 03 chỉ tiêu đạt trên 50%. Một số chỉ tiêu còn lại đạt từ 40-50%, các chỉ tiêu này được đăng ký thực hiện hằng năm, trong đó có chỉ tiêu đăng ký đầu năm nhưng đánh giá vào cuối năm (giúp hộ đạt 8 tiêu chí 5 không 3 sạch; giám sát cấp huyện, giám sát cấp cơ sở).

 Ảnh minh họa
 Hội LHPN tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen cho cá nhân đạt danh hiệu “Cán bộ Hội cơ sở giỏi giữa nhiệm kỳ 2016-2021”

Trong thời gian tới, các cấp Hội LHPN tập trung rà soát lại các chỉ tiêu chưa đạt, khắc phục những tồn tại, hạn chế để đưa ra những giải pháp phù hợp triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đến cuối nhiệm kỳ.

Tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đã tặng bằng khen cho 44 cá nhân đạt danh hiệu “Cán bộ Hội cơ sở giỏi giữa nhiệm kỳ 2016-2021”; Đề nghị Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam khen thưởng 04 cá nhân có thành tích xuất sắc.

BTGCS, Quảng Nam