Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh triển khai chủ đề An toàn cho phụ nữ và trẻ em
21:26' 6/5/2019
Hội thảo chuyên đề về giải pháp bảo vệ phụ nữ, trẻ em

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức hội thảo chuyên đề vè giải pháp bảo vệ phụ nữ, trẻ em và tổ chức tập huấn chủ đề năm An toàn cho phụ nữ, trẻ em cho cán bộ Hội cơ sở

- Tổ chức hội thảo chuyên đề về giải pháp bảo vệ phụ nữ, trẻ em

Sáng này 02/5, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội thảo chuyên đề về “Giải pháp bảo vệ phụ nữ và trẻ em trong hệ thống Hội”.

Tại Hội thảo, các ý kiến tham luận đã tập trung xây dựng, kiến nghị các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ phụ nữ, trẻ em trong hệ thống Hội. Một số giải pháp đáng chú ý như: Đổi mới, nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, phòng ngừa xâm hại phụ nữ và trẻ em gái, phòng, chống bạo lực gia đình; Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể giáo giục kỹ năng sống, trang bị đẩy đủ kiến thức, kỹ năng tự vệ cho trẻ; Vận động vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tích cực lên tiếng tố cáo các hành vi bạo lực, xâm hại đến phụ nữ và trẻ em, có các biện pháp bảo vệ những người lên tiếng tố cáo; phát huy hơn nữa vai trò của các cấp Hội trong phản biện, tham gia góp ý hoàn thiện pháp luật liên quan đến các tội phạm về xâm hại phụ nữ và trẻ em; duy trì và phát huy có hiệu quả các mô hình an toàn cho phụ nữ và trẻ em, các mô hình địa chỉ tin cậy tại địa phương.

- Tập huấn chủ đề năm cho cán bộ Hội cơ sở
230 cán bộ Hội LHPN các xã, thị trấn và chi hội trưởng phụ nữ huyện Thuận Thành đã được tập huấn về chủ đề năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em. Các đại biểu được tập huấn nội dung về giám sát và phản biện xã hội liên quan đến an toàn phụ nữ và trẻ em; công tác lên tiếng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em trong các cấp Hội; các kiến thức, kỹ năng trong ngăn ngừa xâm hại phụ nữ, trẻ em. Cũng tại chương trình tập huấn, các học viên được nghiên cứu các nội dung chuyên đề của Đề án 938 về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027”.

Theo kế hoạch, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức 8 lớp tập huấn về chủ đè năm tại 8 huyện, thị xã, thành phố với sự tham gia của 100% cán bộ Hội các xã, phường, thị trấn và chi hội trưởng phụ nữ trong toàn tỉnh; hơn 60 lớp chuyên đề tập trung vào hướng dẫn kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, An toàn thực phẩm, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, mất cân bằng giới tính khi sinh… cho hội viên, phụ nữ và các em học sinh tiểu học, trung học sở sở trong toàn tỉnh.

Dương Trang, Nguyễn Thị Huyền