Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Dự án “Thúc đẩy Tài chính Toàn diện Đáp ứng Giới thông qua Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam” thông báo tuyển dụng
15:33' 16/4/2019

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa TW Hội LHPN Việt Nam và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) thực hiện dự án “Thúc đẩy Tài chính Toàn diện Đáp ứng Giới thông qua Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam”, sẽ lựa chọn khoảng 3-4 đối tác là các Đơn vị cung cấp Dịch vụ Tài chính (FSPs) để triển khai thực hiện dự án.

Các ứng viên quan tâm đến Dự án này vui lòng gửi thông tin vào mẫu Hồ sơ Quan tâm (đính kèm) về địa chỉ email dưới đây:gender.responsive.fi@gmail.com

Hạn cuối nhận hồ sơ trước ngày 04/5/2019.


Thông tin cụ thể xem trong Mẫu Hồ sơ quan tâm và Tiêu chí lựa chọn đính kèm:

- Hồ sơ mời tham gia làm đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính đối tác: Download

- Hồ sơ quan tâm tham gia Dự án với tư cách FSP đối tác cho Dự án Thúc đẩy Tài chính Toàn diện Đáp ứng Giới thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: Download

- Tiêu chí tuyển chọn: Download

- Call for Partner Financial Service Providers: Download

Expression of interest: Download

- Selection Criteria: Download