Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Khối thi đua các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức liên hiệp ký kết giao ước thi đua năm 2019
16:27' 27/3/2019
Đại diện các tổ chức thành viên trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2019

Sáng 27/3/2019, tại trụ sở TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Hà Nội), đã diễn ra hội nghị tổng kết năm 2018, ký kết giao ước thi đua năm 2019 của Khối thi đua các tổ chức chính trị- xã hội và các tổ chức liên hiệp.

Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng TW Trần Thanh Mẫn, Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng TW Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tham dự và chủ trì hội nghị cùng đại diện lãnh đạo của 9 thành viên trong Khối.

Khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, năm 2018, các tổ chức thành viên trong Khối thi đua các tổ chức chính trị- xã hội có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ chính trị, chủ động tích cực tham gia vào quá trình phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là có nhiều đóng góp hiệu quả trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia phản biện xã hội, thực hiện các chính sách xã hội, phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, gia đình văn hóa; Việc chăm lo cho hội viên, đoàn viên ngày càng thiết thực; Công tác thi đua - khen thưởng của Khối tiếp tục có sự đổi mới, các phong trào thi đua được triển khai sôi nổi và đạt nhiều kết quả tích cực, cụ thể, qua đó đã kịp thời phát hiện, tôn vinh nhiều tấm gương điển hình, tiên tiến trên mọi lĩnh vực.

Chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị các thành viên trong Khối tiếp tụcthể hiện sự quyết tâm, không chủ quan, bằng lòng với kết quả đạt được, tiếp tục phấn đấu đạt được kết quả năm 2019 cao hơn; đồng thời đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ, trách nhiệm tập trung trao đổi để xây dựng những nội dung, giải pháp triển khai hoạt động của Khối năm 2019.

 Ảnh minh họa

 Chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khai mạc Hội nghị


Nhiệt liệt biểu dương những kết quả, thành tích mà các thành viên trong Khối đã đạt được trong thời gian qua, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá, các tổ chức chính trị- xã hội và các tổ chức liên hiệp đã đóng góp xứng đáng, to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thể hiện sức mạnh đại đoàn kết dân tộc với đầy đủ các thành phần hội viên, đoàn viên từ công nhân, nông dân, trí thức, phụ nữ, kiều bào, thanh thiếu niên, các văn nghệ sĩ…

Cụ thể, năm 2018, Khối đã quán triệt và thực hiện Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị nghiêm túc, thường xuyên; là Khối tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc sôi nổi nhất với nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương, khen thưởng nhất, trong đó chú trọng đến khen thưởng người lao động trực tiếp. Khối cũng thực hiện 3 phong trào thi đua do Thủ tướng phát động (Phong trào thi đua Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, Cả nước chung tay giảm nghèo bền vững không để ai bị bỏ lại phía sau và Phong trào thi đua doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển) một cách rõ nét và đạt được nhiều kết quả, thành tựu cụ thể, thiết thực nhất, thể hiện trên trừng lĩnh vực, từng hoạt động cụ thể của từng tổ chức thành viên.

 Ảnh minh họa

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá, các tổ chức chính trị- xã hội và các tổ chức liên hiệp đã đóng góp xứng đáng, to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc


Phó Chủ tịch nước đề nghị, năm 2019, các thành viên trong Khối cần có những bứt phá để đạt được những thành tích cao hơn; đồng thời nghiên cứu, triển khai các nội dung sau:

Qua phong trào thực tiễn, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, các tổ chức tiến hành tổng kết thành công tác lý luận để đóng góp, bổ sung chất lượng, trách nhiệm vào quá trình xây dựng Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Năm 2019 là năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý đề xuấtvề phát động thi đua thực hiện văn hóa công sở, nhấn mạnh tính nêu gương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó đặc biệt là đạo đức công vụ theo tinh thần lời dạy của Bác “Cán bộ là công bộc của nhân dân”. Đề nghị Khối đưa vào nội dung ký kết thi đua năm 2019, xây dựng tiêu chí cụ thể, từ đó các tổ chức thành viên cần nghiên cứu, triển khai tại đơn vị mình.

Trước thực trạng đất nước còn nhiều vấn đề nóng, vấn đề bức xúc như tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tệ nạn xã hội, các tổ chức cần chú trọng tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho cộng đồng xã hội ý thức chấp hành pháp luật, ý thức ứng xử.

Tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân thông qua việc quan tâm, động viên người lao động tích cực tham gia các tổ chức chính trị- xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu trở thành quần chúng ưu tú đứng trong hàng ngũ của Đảng; tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại giữa người lao động với chủ doanh nghiệp, nhà quản lý, động viên các doanh nghiệp ý thức thành lập các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội trong doanh nghiệp để xây dựng lực lượng nòng cốt trong người lao động.

Chú trọng công tác tuyên truyền nhân rộng điển hình trên các phương tiện thông tin đại chúng, từ đó lan tỏa những tấm gương điển hình, cao quý trong cộng đồng; đồng thời kiên quyết lên tiếng đấu tranh phản bác lại những tiêu cực trong xã hội.

Các tổ chức thành viên trong Khối quan tâm đến công tác quản lý, phát triển đoàn viên, hội viên trong tình hình mới, bảo đảm thực chất và hiệu quả.

Tại hội nghị, các tổ chức thành viên trong Khối đã cùng thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2019.

 Ảnh minh họa

 Các thành viên trong Khối bày tỏ quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua năm 2019

VH