Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Bạc Liêu: Cô Lâm Thụy Hồng Thương: “Điểm tựa” của phụ nữ Khmer nghèo
13:8' 14/2/2019
Cô Lâm Thụy Hồng Thương (thứ hai từ phải sang) thăm hỏi đời sống hội viên nghèo

Cô Lâm Thụy Hồng Thương (SN 1961) là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Biển Đông B (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu). Gần 30 năm hoạt động trong tổ chức Hội LHPN, cô đã giúp hằng trăm hội viên, phụ nữ Khmer nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Những ngày đầu làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Biển Đông B, cô Thương phải đối diện với nhiều thử thách. Bởi, đời sống của chị em phụ nữ ở ấp thời bấy giờ phần lớn là nghèo khó, hơn 90% chị em là người dân tộc Khmer; việc tiếp xúc để tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước gặp rất nhiều khó khăn. Nhằm giúp chị em được hưởng những quyền lợi chính đáng, những năm qua, cô Thương không ngại khó đi đến từng nhà để tuyên truyền, vận động chị em tham gia sinh hoạt Hội; vận động chị em kế hoạch hóa gia đình, không tham gia tệ nạn xã hội…

Hiện nay, Chi hội Phụ nữ ấp Biển Đông B có gần 300 hội viên. Để nâng cao đời sống hội viên, phụ nữ, cô thường xuyên đề xuất với Hội LHPN xã phối hợp với các đơn vị chức năng mở các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất cho chị em; tranh thủ mọi nguồn lực giúp chị em tiếp cận vốn vay, con giống, cây trồng để phát triển kinh tế gia đình. Vận động, hướng dẫn chị em tham gia các mô hình kinh tế như trồng màu, nuôi tôm, nuôi vịt xiêm Pháp… Nhờ đó cuộc sống hội viên, phụ nữ đã nâng lên rõ rệt. Với sự nhiệt tình, năng nổ của cô Thương, toàn ấp hiện chỉ còn 14 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ.

Chị Trần Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Trạch Đông, nhận xét: “Cô Lâm Thụy Hồng Thương luôn quan tâm đời sống hội viên, phụ nữ ở địa phương. Thường xuyên đề xuất Hội cấp trên hỗ trợ, giúp đỡ chị em làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao cuộc sống. Từ đó nhận thức của chị em ngày càng nâng lên, đời sống ngày càng ổn định. Cô cũng là tấm gương để hội viên, phụ nữ noi theo”.

(baobaclieu)