Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Chương trình phối hợp giữa Hội LHPN Việt Nam và Hội Luật gia Việt Nam giai đoạn 2018-2022
9:35' 18/12/2018

Ngày 06/12/2018, TW Hội LHPN Việt Nam và TW Hội Luật gia Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng chính sách, pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý và giám sát thi hành pháp luật, hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2018 -2022.
Toàn văn nội dung chương trình phối hợp:

 Ảnh minh họa
 Ảnh minh họaẢnh minh họa
 Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa