Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam nhận chứng chỉ bình đẳng giới toàn cầu
5:41' 22/11/2018
Lao động nữ ở Tổng công ty Điện lực TPHCM

Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) vừa được trao chứng chỉ bình đẳng giới toàn cầu - EDGE Certificate. Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam được chứng nhận này.

Với chứng chỉ bình đẳng giới toàn cầu - EDGE Certificate, EVNHCMC được chứng nhận đã cam kết thực hiện việc duy trì bình đẳng giới trong nguồn nhân lực, tích cực quản lý sự bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ, thực hiện một cách hiệu quả các chính sách và hành động về bình đẳng giới.
 
Điều này cũng cho thấy EVNHCMC nói riêng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nói chung đã tích cực quản lý sự bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ, đã ban hành và thực hiện một cách hiệu quả các chính sách về bình đẳng giới.sách và thực thi bình đẳng giới được thực hiện khoa học, khách quan.

Trước đó, từ tháng 2/2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tích cực tham gia và là một thành viên sáng lập của Mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (Vietnam Business Coalition for Women’s Empowerment – VBCWE). EVN thực hiện mục tiêu xây dựng môi trường bình đẳng giới và phát triển quyền năng phụ nữ trong EVN và các đơn vị thành viên.
 
Chứng nhận Bình đẳng giới toàn cầu - EDGE Certificate cấp cho Tổng công ty Điện lực TPHCM có giá trị đến tháng 11/2020.
 
dine-luc-tphcm1.jpg
EVNHCMC sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách lao động nữ, xây dựng môi trường làm việc bình đẳng giới. Ảnh minh họa
Để đạt chứng chỉ này, EVNHCMC đã phải trải qua một cuộc khảo sát, đánh giá chính
 
Theo đại diện EVNHCMC, trong thời gian qua, công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới tại tổng công ty và các đơn vị luôn được quan tâm bằng nhiều hình thức khác nhau như tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo như cán bộ nữ bổ nhiệm mới, cán bộ nữ tham gia, lãnh đạo từ cấp Phó Trưởng phòng đơn vị trở lên… Thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lao động, việc làm, quan tâm đến việc bố trí công việc, điều kiện làm việc hợp lý, không để có lao động nữ dôi dư khi các đơn vị có sự thay đổi mô hình tổ chức hay thay đổi công nghệ.
 
Cũng theo đại diện EVNHCMC, Tổng công ty cũng luôn chú trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ. Phụ nữ EVNHCMC được nâng cao trình độ về mọi mặt, có trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng các nhiệm vụ chiến lược; được cải thiện rõ rệt về đời sống vật chất, văn hóa tinh thần; được tạo điều kiện tham gia ngày càng nhiều hơn công tác xã hội và bình đẳng trên mọi lĩnh vực. Bên cạnh đó, công tác Nữ công EVNHCMC đã có nhiều hoạt động thi đua, tuyên truyền như phong trào thi đua phụ nữ 2 giỏi; triển khai xây dựng hình ảnh, vẻ đẹp của phụ nữ EVNHCMC trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Đại diện EVNHCMC cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách lao động nữ, xây dựng môi trường làm việc bình đẳng giới và không ngừng cải thiện các chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hướng đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp từ người lao động.

(Theo: http://phunuvietnam.vn)