Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Dự án “Vì một thế giới đảm bảo quyền trẻ em và bình đẳng cho trẻ em gái” thông báo tuyển dụng
8:48' 12/11/2018

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa TW Hội LHPN Việt Nam và tổ chức Plan thực hiện dự án “Vì một thế giới đảm bảo quyền trẻ em và bình đẳng cho trẻ em gái”, Ban quản lý dự án cần tuyển tuyển dụng một nhóm tư vấn làm phim/công ty truyền thông xây dựng và hoàn thiện phim hướng dẫn làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu sẵn có của địa phương và hướng dẫn cách chơi với trẻ giúp trẻ phát triển toàn diện.

Các ứng viên quan tâm đến gói dịch vụ này vui lòng gửi toàn bộ tài liệu đề xuất và báo giá trong phòng bì có niêm phong theo địa chỉ: Hà Thị Diệp, Ban Gia đình Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 68 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Hạn cuối nhận hồ sơ trước 17h00 ngày 20/11/2018.

Thông tin cụ thể xem trong TOR đính kèm: Download