Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Cán bộ nữ ngành tư pháp được giảm 1/3 thời gian khi xét khen thưởng
10:57' 20/7/2018
Cán bộ tư pháp - hộ tịch phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến

Bộ tư pháp vừa ban hành thông tư số 05/2018 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp. Một trong những nội dung đáng chú ý là, đối với cán bộ quản lý, lãnh đạo nữ, thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được giảm 1/3 thời gian so với quy định chung.

Tại điều 5 về nguyên tắc và căn cứ xét khen thưởng của Thông tư 05 có quy định:

- Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ, thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được giảm 1/3 thời gian so với quy định chung; trường hợp quy định tuổi nghỉ hưu cao hơn thì thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được thực hiện theo quy định chung;

- Trong khen thưởng phải chú trọng đến các đối tượng là tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác; người dân tộc thiểu số; cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao động, học tập, công tác; tập thể, cá nhân từ yếu kém, phấn đấu trở thành điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua; Đối với khen thưởng thành tích thường xuyên, khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng.

Thông tư cũng xác định đối tượng khen thưởng bao gồm:

- Các tập thể là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Cục Thi hành án dân sự; Chi cục Thi hành án dân sự; tập thể nhỏ thuộc các đơn vị thuộc Bộ, Cục Thi hành án dân sự và cá nhân là công chức, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị này, kể cả công chức, viên chức đang trong thời gian tập sự, nhân viên hợp đồng không xác định thời hạn, nhân viên hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên.

- Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, tập thể nhỏ thuộc Sở Tư pháp và cá nhân là công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị này; cá nhân là công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã; tập thể, cá nhân thuộc cơ quan Thi hành án Bộ Quốc phòng, tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tập thể, cá nhân được xác định cụ thể trong Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt và tập thể, cá nhân khác thực hiện nhiệm vụ liên quan đến các lĩnh vực công tác của ngành Tư pháp.

- Tập thể, cá nhân được khen thưởng đối ngoại.

- Các đối tượng khác theo quyết định của Bộ trưởng.

Ngoài ra, Thông tư cũng xác định: Chưa khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng tập thể, cá nhân thuộc một trong hai trường hợp sau:

- Đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật; 

- Đang điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.

Thông tư 05/2018/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 21/7/2018.

(PNVN)