Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Công văn đề nghị đề cử xét trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2018
13:55' 7/5/2018

Hội đồng quản lý Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam ra công văn gửi Hội đồng Thi đua khen thưởng các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố về việc đề nghị đề cử xét trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2018.
Thông tin chi tiết như sau:

Số hiệu

Số 1416/CV- HĐQLQ

Trích yếu nội dung

Về việc: Đề cử xét trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2018

Ngày ban hành

03/4/2018

Hình thức văn bản

Công văn

Cơ quan ban hành

Hội đồng quản lý Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam

Người ký

Giám đốc Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết

Văn bản đính kèm

 - Toàn văn công văn: Download

- Các thông tin về Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2018: Download