Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Công văn của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về việc đề nghị góp ý kiến xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
8:42' 4/7/2016

Nội dung chi tiết:

Số hiệu

Số 544/ĐCT-VP

Trích yếu nội dung

Đề nghị góp ý kiến xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Ngày ban hành

30/6/2016

Hình thức văn bản

Công văn

Cơ quan ban hành

Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam

Người ký

UVĐCT. Chánh Văn phòng TW Hội Trần Thu Thủy

Văn bản đính kèm

 - Toàn văn công văn:Download

- Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng:Download

- Phụ lục một số mẫu văn bản áp dụng trong hồ sơ, thủ tục khen thưởng: Download