Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Bộ chính trị khoá XII: gần 16% là nữ
9:5' 28/1/2016

Hội nghị BCH TW khoá XII lần thứ nhất (27/1) vừa qua đã bầu 19 Uỷ viên Bộ chính trị; bầu đ/c Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư; bầu Ban Bí thư gồm 03 đồng chí và bầu Uỷ ban kiểm tra TW gồm 21 đ/c.

Ngày 27/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Uỷ viên Bộ chính trị gồm 19 đồng chí,  trong đó có 3 nữ là đ/c Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch Quốc hội, Tòng Thị Phóng - Phó Chủ tịch Quốc hội và Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội. Với 3 nữ vừa được bầu, Uỷ viên Bộ Chính trị là nữ đạt tỷ lệ 15,8%; Bộ Chính trị khoá XII là Bộ Chính trị có nhiều nữ nhất từ trước đến nay.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Uỷ ban Kiểm tra TW gồm 21 đồng chí, trong đó có 3 nữ uỷ viên. Đồng chí Trần Quốc Vượng được bầu là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Danh sách Bộ chính trị:

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng

2. Đồng chí Trần Đại Quang

3. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân

4. Đồng chí Ngô Xuân Lịch

5. Đồng chí Tô Lâm

6. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc

7. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân

8. Đồng chí Đinh Thế Huynh

9. Đồng chí Phạm Minh Chính

10. Đồng chí Tòng Thị Phóng

11. Đồng chí Vương Đình Huệ

12. Đồng chí Trần Quốc Vượng

13. Đồng chí Phạm Bình Minh

14. Đồng chí Trương Thị Mai

15. Đồng chí Trương Hòa Bình

16. Đồng chí Nguyễn Văn Bình

17. Đồng chí Võ Văn Thưởng

18. Đồng chí Đinh La Thăng

19. Đồng chí Hoàng Trung Hải.

 

Danh sách Ban Bí thư:

1. Đồng chí Lương Cường

2. Đồng chí Nguyễn Văn Nên

3. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình

 

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII:

1. Đồng chí Trần Quốc Vượng

2. Đồng chí Mai Trực

3. Đồng chí Nguyễn Đức Hải

4. Đồng chí Sa Như Hòa

5. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài

6. Đồng chí Nguyên Thanh Sơn

7. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân

8. Đồng chí Tô Quang Thu

9. Đồng chí Trần Cẩm Tú

10. Đồng chí Nguyễn Công Học

11. Đồng chí Võ Minh Khương

12. Đồng chí Nguyễn Văn Doanh

13. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngà

14. Đồng chí Hà Quốc Trị

15. Đồng chí Cao Văn Thống

16. Đồng chí Võ Khắc Hùng

17. Đồng chí Nghiêm Phú Cường

18. Đồng chí Nguyễn Thế Toàn

19. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp

20. Đồng chí Huỳnh Thị Xuân Lan

21. Đồng chí Trần Tiến Hưng

(Đ/c Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư BCHTrung ương Đảng khóa XII)