Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Kế hoạch của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về việc tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp phụ nữ đối với Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)
10:4' 27/2/2015

Nội dung chi tiết:

Số hiệu

23/KH- ĐCT

Trích yếu nội dung

Tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp phụ nữ đối với Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Ngày ban hành

12/02/2015

Hình thức văn bản

Kế hoạch

Cơ quan ban hành

Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam

Người ký

Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa

Văn bản đính kèm

- Kế hoạch 23/KH- ĐCT Download
- Phụ lục 1: Các vấn đề trọng tâm xin ý kiến Download
- Phụ lục 2: Hướng dẫn sâu về các vấn đề liên quan đến PN và TE Download
- Phụ lục 3: Đề cương báo cáo Download
- Toàn văn Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)