Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Báo cáo viên bộ ngành
9:42' 26/11/2013

 

STT

Họ và tên

Chức danh/đơn vị công tác

1. 

Lương Phan Cừ

Phó Chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam

2. 

Vũ Thị Thanh Bình

Nguyên PCT kiêm Trưởng Ban Nữ công, Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam

3. 

Đỗ Thị Thanh Hà

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Dư luận Xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương

4. 

Trần Thị Hồng

Nguyên Phó Ban Ban Tuyên giáo, TW Hội LHPN Việt Nam

5. 

Nguyễn Trọng Hiệu

Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

6. 

Hồ Lan Hương

Phó Giám đốc Ban tín dụng người nghèo, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam

7. 

Nguyễn Thị Kỳ

Nguyên Giám đốcTrung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, Văn phòng Quốc hội

8. 

Lê Bạch Mai

Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam

9. 

Mai Xuân Phương

Phó Vụ trưởngVụ Truyền thông Giáo dục, Bộ Y tế

10. 

Phạm Hạnh Sâm

Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội nông thôn và miền núi

11. 

Ngô Trường Thi

Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

12. 

Phạm Vũ Thiên

Phó Giám đốc Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số

13. 

Trần Kim Thủy

Nguyên Chuyên viên chínhBan Tuyên giáo, TW Hội LHPN Việt Nam

14. 

Ngô Thị Anh Tuyên

Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT

15. 

Nguyễn Minh Tú

Cục trưởng Cục Hợp Tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

16. 

Nguyễn Thị Tư

Vụ trưởngVụ Dân tộc thiểu số, Ủy ban Dân tộc

17. 

Chu Thị Vinh

Chuyên viên Cục Hợp Tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

18. 

Trần Hữu Ý

GĐ Trung tâm đào tạo Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam