Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM
13:57' 14/3/2012

Ngày thành lập: 20 – 10 – 1930

Biểu trưng Hội LHPN Việt Nam download .ai

Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam
 là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới.

Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên của Liên đoàn phụ nữ Dân chủ quốc tế và Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN. 

Từ những tổ chức tiền thân cho đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội đoàn kết, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, phát huy truyền thống yêu nước, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hơn 80 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tổ chức thành công XI kỳ Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2012-2017) được tổ chức tại Cung Văn hoá Lao động động Việt Xô, Hà Nội từ ngày 11-14.3.2012.

CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI LHPN VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2012-2017

Ảnh minh họa  Ảnh minh họa

Chủ tịch
Nguyễn Thị Thanh Hoà
(đến 8/4/2016)

 Chủ tịch
Nguyễn Thị Thu Hà

 Ảnh minh họaẢnh minh họa Ảnh minh họa Ảnh minh họa  

Phó Chủ tịch Thường trực
Hoàng Thị Ái Nhiên

 Phó Chủ tịch
Nguyễn Thị Tuyết

 Phó Chủ tịch
Bùi Thị Hoà

 Phó Chủ tịch
Trần Thị Hương

 


 Ảnh minh họa Ảnh minh họa 

Phó Chủ tịch
Nguyễn Thị Kim Thuý
(Nghỉ hưu từ tháng 3//2015)

Phó Chủ tịch
Trần Thanh Bình
(Chuyển công tác từ 01/5/2013)


Chức năng, nhiệm vụ, hệ thống tổ chức

Phong trào thi đua, chỉ tiêu nhiệm kỳ, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017

Văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XI

Điều lệ Hội LHPN Việt Nam