Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
“Quê hương người gái đảm”
16:19' 14/10/2009

Phong trào phụ nữ "Ba đảm đang" trong cuộc kháng chiến chống Mỹ là sức mạnh của hàng chục triệu phụ nữ toàn miền Bắc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta.

Với tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường vươn lên, phát huy trí tuệ và năng lực; khơi dậy mạnh mẽ truyền thống cần cù, dũng cảm đảm đang; vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà, phụ nữ đã góp phần cùng toàn dân làm nên chiến thắng lịch sử - giải phóng hoàn toàn miền Nam; bảo vệ, xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước đến hoàn toàn thống nhất.

Trong phong trào đó đã xuất hiện biết bao tấm gương về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của hàng triệu phụ nữ nhưng ít có ai biết về quê hương của phong trào "Ba đảm đang" là đâu?.

Năm 1964, đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc nhằm ngăn chặn sự chi viện của hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn miền Nam.

Trong không khí sôi sục của cả nước, tháng 3/1965 Hội nghị Ban chấp hành Hội LHPN huyện Đan Phượng đã gửi thư lên Ban chấp hành Đảng bộ Hà Đông lúc đó hứa sẽ quyết tâm vận động phụ nữ huyện thực hiện tốt 3 nhiệm vụ: gánh vác thêm phần việc của chồng con, anh em, hoàn thành mọi nhiệm vụ sản xuất ở địa phương để chồng con, anh em yên tâm lên đường chiến đấu; khuyến khích chồng con, anh em gia nhập bộ đội hoặc tiếp tục ở lại chiến trường chiến đấu cho đến ngày không còn một tên lính Mỹ trên đất nước ta; tích cực tham gia mọi công tác chính quyền, đoàn thể, bảo vệ trị an, phục vụ chiến đấu ở địa phương, sẵn sàng gia nhập quân đội, chiến đấu giết giặc khi Tổ quốc cần. Phong trào do phụ nữ Đan Phượng phát động đã được báo Nhân dân ngày 18/3/1965 đưa tin, cổ vũ trên trang nhất.

Từ đây, phụ nữ Đan Phượng được nhân dân cả nước biết đến với tên gọi “Quê hương người gái đảm” và trở thành nơi khởi nguồn của phong trào “Ba đảm đang”.

Ngày 22/3/1965 Ban Thường trực TW Hội LHPN Việt Nam đã ra Chỉ thị số 03/CT phát động phong trào “Ba đảm nhiệm” trong phụ nữ cả nước và sau này chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đổi tên phong trào “Ba đảm nhiệm” thành phong trào “Ba đảm đang” - một phong trào cách mạng sôi nổi, sâu rộng của phụ nữ cả nước trong những năm kháng chiến chống Mỹ.

Dương Thuỷ - Bảo tàng PNVN