Địa chỉ:           39 Hàng Chuối, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Email:             nxbphunu@vnn.vn

Website:         www.nxbphuvu.com.vn

Giám đốc:      Khúc Thị Hoa Phượng

SĐT: 024.39717979

Email: 

P. Giám đốc: Trần Việt Anh

SĐT: 024.39712830

Email: 

Hoàng Thị Thúy Quỳnh

SĐT: 024.32151092

Email: 

 

Video