Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 17/10/2019
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Phụ nữ khởi nghiệp 
Dư luận xã hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Đọc và suy ngẫm! 
Tiếng nói của nữ đại biểu 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Hội LHPN các thời kỳ 
Đại hội XII 
Tiếng nói của đại biểu 
Bài phát biểu 
Thư chúc mừng ĐH của các tổ chức phụ nữ quốc tế 
Góp ý văn kiện ĐH 
Đại hội XI 
Đại hội X 
Đại hội IX 
Đại hội VIII 
Đại hội VII 
Đại hội VI 
ĐH Thi đua yêu nước và các HN biểu dương 
Tư liệu 
Thông báo 
Tìm kiếm

Trang t­u lieu
nu tri thuc
van ban xin y kien
MTTQ
Website PN Việt Nam ở nước ngoài
He DHTN

Bạn là người truy cập thứ:
78836314

GÓP Ý VĂN KIỆN ĐH
Cán bộ, hội viên phụ nữ góp ý vào phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Hội
Cập nhật: 11/10/2016

Tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội PNTQ lần thứ XII, hội viên, phụ nữ đã có nhiều ý kiến thiết thực về phương hướng, nhiệm vụ của Hội giai đoạn 2017-2022.

1. Về các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Một số ý kiến cho rằng, trong phần phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2017-2022 nên điều chỉnh số lượng nhiệm vụ trọng tâm bằng với số lượng nhóm giải pháp (có 3 nhiệm vụ trọng tâm thì có 3 nhóm giải pháp); Chỉ tiêu nên đưa ra theo từng vùng, miền và theo thứ tự từ Phong trào thi đua đến 2 Cuộc vận động, 3 Nhiệm vụ.

Đối với Nhiệm vụ 1: Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc: các ý kiến tập trung đề nghị bổ sung thêm tiêu đề nhiệm vụ 1: “Tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước”; đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.

Đối với Nhiệm vụ 2: Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường bền vững: một số ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm các nhiệm vụ về “tham gia xây dựng nông thôn mới” để đầy đủ và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thí điểm thực hiện mô hình liên kết “4 nhà” để kết nối người sản xuất với người tiêu dùng; khuyến khích xây dựng các mô hình mới, hiệu quả về phát triển kinh tế để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững; tăng cường công tác đào tạo nghề cho hội viên phụ nữ, lựa chọn những ngành nghề đào tạo phù hợp với từng độ tuổi, đối tượng phụ nữ, đặc biệt quan tâm công tác đào tạo nghề cho phụ nữ nông thôn ở độ tuổi 40-60. Đặc biệt chú trọng nghiên cứu đưa chỉ tiêu cụ thể và phân biệt của từng cấp thực hiện về nội dung “phát triển hoạt động tài chính vi mô”. Đối với chủ trương thành lập Ngân hàng tiết kiệm phụ nữ: cần xem xét đến nguồn lực quản lý ngân hàng, hồ sơ, sổ sách, việc vận động phụ nữ gửi tiết kiệm vào Ngân hàng.

Đối với Nhiệm vụ 3: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội: Đề nghị bổ sung thêm nội dung đối ngoại nhân dân.

2. Về các nhóm giải pháp: một số ý kiến đề nghị đưa từng giải pháp vào các phong trào, cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm để dễ thực hiện, dễ đánh giá; trong giải pháp thực hiện cần chú trọng công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể…; việc xác định giải pháp cần nghiên cứu thêm tình hình chung ở cơ sở, nên tập trung đi sâu vào chức năng chính của Hội, phù hợp thực tế, các phong trào triển khai cần có thời gian, đôi khi quá dồn dập, gây khó khăn cho cơ sở, mà hiệu quả đạt không cao; các nhóm giải pháp cụ thể, sát thực hơn và xét điều kiện đặc thù từng vùng miền. Hiện nay, định kiến giới vẫn còn tồn tại, tình trạng bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em vẫn còn xảy ra ở một số địa phương, cần nghiên cứu bổ sung giải pháp tích cực hơn nhằm hạn chế tình trạng trên.

Đối với giải pháp: Cải tiến công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý trong hệ thống Hội, khắc phục biểu hiện hành chính hóa, hình thức: các ý kiến đề nghị Hội cần đưa ra những chương trình phù hợp với phụ nữ ở nông thôn, đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện tốt quyền bình đẳng và những giải pháp nhằm kéo giảm tệ nạn xã hội trong thời gian tới.

Đối với giải pháp: Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động: các ý kiến đề nghị Trung ương Hội nghiên cứu xây dựng tài liệu phổ biến, hướng dẫn cho cán bộ Hội cơ sở nhằm nâng cao kiến thức về các Bộ Luật có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em, các kiến thức xã hội trên nhiều lĩnh vực, các kỹ năng tuyên truyền để thu hút người nghe.

Đối với giải pháp: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, nhất là cán bộ chuyên trách các cấp: Một số ý kiến đề nghị đưa giải pháp này lên thành giải pháp đầu tiên vì cán bộ Hội có vai trò quan trọng, là chủ thể để chuyển tải các nhiệm vụ của Hội đến hội viên, và nâng cao chất lượng cán bộ Hội các cấp là yêu cầu cần thiết, quan trọng để xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Trong giải pháp cần bổ sung chỉ tiêu về nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội các cấp, trong đó chỉ tiêu để mở cho từng vùng miền, nhất là chỉ tiêu cán bộ Hội chủ chốt cấp xã (Chủ tịch, phó Chủ tịch).

Ngoài đóng góp ý kiến vào nội dung Báo cáo trình Đại hội PNTQ lần thứ XII, các ý kiến tại Đại hội phụ nữ cấp cơ sở còn đề xuất một số giải pháp với Trung ương Hội trong triển khai nhiệm vụ công tác Hội như: nên điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cho thống nhất cả 4 cấp (cơ sở, huyện, tỉnh, trung ương) trong cùng một năm; có giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm cho phụ nữ nông thôn vì thực trạng hiện nay phụ nữ nông thôn thiếu việc làm phải đi làm ăn xa nên khó khăn trong việc tập hợp, vận động hội viên tham gia học tập, sinh hoạt; cần có các giải pháp đề xuất với Đảng, Nhà nước xem xét nâng chế độ phụ cấp cho cán bộ nữ ở cơ sở;nghiên cứu có bài hát Hội ca dành riêng cho Hội khi diễn ra Đại hội và các buổi lễ của Hội; nên giảm bớt các văn bản chỉ đạo, đơn giản các biểu mẫu, sổ sách và hạn chế việc thay đổi liên tục các biểu mẫu…

Đinh Lê Hải Huyền - Văn phòng TW Hội tổng hợp

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • 'Thành công của BV Phụ sản Hà Nội có đóng góp to lớn của các cán bộ nữ'
 • THÔNG BÁO
 • TP.HCM: Phụ nữ quận 3 nhiều mô hình thiết thực bảo vệ môi trường
 • Biến rác thành tiền, giúp chị em thoát nghèo
ATPNTE
hotline
Cuoc thi Y tuong l3
ATGT
HVPN
TTPN
TYM

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn

machining cnc machining services precision machining metal stamping sheet metal fabrication cnc milling CNC turning