Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 22/11/2019
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Phụ nữ khởi nghiệp 
Dư luận xã hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Văn bản thi đua 
Tài liệu sinh hoạt hội viên 
Báo cáo 
Văn bản xin ý kiến 
Hoạt động báo cáo viên 
Đọc và suy ngẫm! 
Tiếng nói của nữ đại biểu 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Hội LHPN các thời kỳ 
Tư liệu 
Thông báo 
Tìm kiếm

Trang t­u lieu
nu tri thuc
van ban xin y kien
MTTQ
Website PN Việt Nam ở nước ngoài
He DHTN

Bạn là người truy cập thứ:
79710734

HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN
Báo cáo viên và chuyên đề đăng ký báo cáo
Cập nhật: 22/12/2013

Chi tiết

TT

Họ tên báo cáo viên

Chức danh

Chuyên đề báo cáo

1

Nguyễn Thị Mai Hoa

Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo, TW Hội LHPN Việt Nam

- Vấn đề bình đẳng giới ở Việt Nam và trên thế giới

- Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực – những vấn đề đặt ra

- Vai trò và đóng góp của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị

- Hội LHPN Việt Nam với việc thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số

- Công tác cán bộ nữ vùng dân tộc thiểu số

1.2

Nguyễn Thị Minh Hương

Trưởng ban Tuyên giáo, TW Hội LHPN Việt Nam

-Phẩm chất đạo đức phụ nữViệt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

- Giới và bình đẳng giới trong một số lĩnh vực

- Phát triển toàn diện trẻ thơ

- Công tác tuyên truyền, giáo dục của Hội LHPN Việt Nam

- Kỹ năng truyền thông

2.3

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Trưởng ban Gia đình Xã hội, TW Hội LHPN Việt Nam

- Hội LHPN Việt Nam và các hoạt động vận động, hỗ trợ xây dựng GĐ hạnh phúc

- Văn hóa ứng xử trong gia đình

- Các tiêu chí xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch và một số mô hình thực hiện thực hiện tại địa phương

3.4

Trần Thị Lan

Trưởng ban Tổ chức, TW Hội LHPN Việt Nam

- Điều lệ Hội LHPN Việt Nam;

- Công tác cán bộ nữ thời kỳ CNH- HĐH;

- Các hình thức tập hợp hội viên PN hiện nay

4.5

Nguyễn Thị Hoài Linh

Trưởng ban Quốc tế, TW Hội LHPN Việt Nam

- Đóng góp của đối ngoại nhân dân với sự nghiệp cách mạng Việt Nam

- Hoạt động đối ngoại của Hội

- Bạo lực gia đình

- Các cam kết quốc tế của Việt Nam về phụ nữ: CEDAW, Mục tiêu thiên niên kỉ, Cương lĩnh hành động Bắc Kinh, Các khuyến nghị của Ủy ban CEDAW với Việt Nam

- Một số chủ đề liên quan tới tuyên truyền đối ngoại (da cam, ảnh hưởng của chiến tranh và hậu quả chiến tranh đối với phụ nữ, vấn đề hôn nhân quốc tế)

- Chính sách của Đảng và Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, sự đóng góp của phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài và các hoạt động tập hợp hướng dẫn phụ nữ Việt kiều của Hội LHPN Việt Nam

- Chủ trương của Đảng và Nhà nước về hội nhập quốc tế. Tiến trình hội nhập ASEAN, hình thành cộng đồng ASEAN và sự tham gia của Việt Nam

5.6

Hồ Thị Quý

Trưởng ban Hỗ trợ Phụ nữ PTKT, TW Hội LHPN Việt Nam

- Hỗ trợ PN phát triển kinh tế

6.7

Cao Thị Hồng Vân

Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển

- Vấn đề Bình đẳng giới ở Việt Nam và trên thế giới

- Phát triển kinh tế hộ gia đình

- Hội PN và các hoạt động hỗ trợ PN phát triển kinh tế

7.8

Nguyễn Thanh Cầm

Trưởng ban Chính sách Luật pháp, TW Hội LHPN Việt Nam

- Tổng quan về công tác chính sách – luật pháp của Hội LHPN Việt Nam

- Giới thiệu về địa vị pháp lý của Hội LHPN Việt Nam

8.9

Dương Thị Xuân

Ủy viên ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam

- Những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI

- Công tác tuyên truyền, giáo dục của Hội LHPN Việt Nam

- Luật Bình đảng giới và kết quả 5 năm thực hiện luật của Hội LHPN Việt Nam

- Luật PCBLGĐ và kết quả 5 năm thực hiện luật của Hội LHPN Việt Nam

- Luật Phòng chống mua bán người và kết quả của Hội LHPN Việt Nam về PCMBN

- Luật Hôn nhân và gia đình

- Giám sát, phản biện xã hội của Hội LHPN Việt Nam

- Quyền của phụ nữ theo pháp luật Việt Nam,

- Công ước CEDAW, CRC, Quyền con người

- Lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật

- Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý của Hội LHPN Việt Nam

- Kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

- Tình hình mua bán người trên thế giới và Việt Nam

9.10

Phạm Hoài Giang

Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam

- Đối ngoại nhân dân (các chuyên đề liên quan)

- Bình đẳng giới (các chuyên đề liên quan)

10.11

Phí Thị Lệ Dung

Phó ban Tuyên giáo, TW Hội LHPN Việt Nam

- Công tác nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong các tầng lớp phụ nữ

- Phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường

11.12

Nghiêm Đức Hiền

Phó ban Quốc tế, TW Hội LHPN Việt Nam

- Nghị quyết Đại hội ĐBPNTQ lần thứ XI (nhiệm vụ 6)

- Kiến thức về khởi sự doanh nghiệp

- Văn hóa ứng xử trong gia đình

- Hội PN và các hoạt động hỗ trợ PN phát triển kinh tế (đặc biệt về doanh nghiệp)

- Các hình thức tập hợp hội viên PN hiện nay (doanh nhân nữ, phụ nữ Việt kiều)

- Một số kinh nghiệm quốc tế về bình đẳng giới

12.13

Đào Mai Hoa

Phó ban Hỗ trợ Phụ nữ PTKT, TW Hội LHPN Việt Nam

- Hỗ trợ PN nghèo

13.14

Hoàng Thị Ngân Hương

Phó ban Công tác phía Nam, TW Hội LHPN Việt Nam

- Bác Hồ với PN Việt Nam

- Những truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của PN Việt Nam

- Giới tính và những vấn đề liên quan đến sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản

- Văn hóa ứng xử trong gia đình

- Chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ

14.15

Nguyễn Thị Thanh Hương

Phó ban Gia đình Xã hội, TW Hội LHPN Việt Nam

- Các tiêu chí xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch và một số mô hình thực hiện thực hiện tại địa phương

- Thực trạng vấn đề gia đình hiện nay và vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững

- Xây dựng mối quan hệ - ứng xử trong gia đình

- Môi trường và ảnh hưởng của môi trường đến sức khỏe con người

- Các đặc điểm phát triển tâm sinh lý trẻ em từng lứa tuổi

15.16

Đinh Thị Tuyết Nhung

Phó ban Hỗ trợ Phụ nữ PTKT, TW Hội LHPN Việt Nam

- Hoạt động Tài chính vi mô của Hội

16.17

Đào Thị Vi Phương

Phó ban GĐXH, TW Hội LHPN Việt Nam

- Phòng chống bạo lực gia đình và mất cân bằng giới tính khi sinh

17.18

Đàm Thị Vân Thoa

Phó ban Ban Dân tộc - Tôn giáo, TW Hội LHPN Việt Nam

- Vấn đề bình đẳng giới ở Việt Nam và trên thế giới

- Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực – những vấn đề đặt ra

- Vai trò và đóng góp của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị

18.19

Trần Thị Anh Thu

Phó ban Quốc tế, TW Hội LHPN Việt Nam

- Hoạt động đối ngoại của Hội

- Kĩ năng tiếp xúc, làm việc với khách quốc tế và cán bộ các tổ chức quốc tế

19.20

Lương Thị Thủy

Phó ban Tổ chức, TW Hội LHPN Việt Nam

- Điều lệ Hội LHPN Việt Nam;

- Luật phòng chống bạo lực gia đình;

- Luật bình đẳng giới

20.21

Trương Thị Thu Thủy

Phó ban Tuyên giáo, TW Hội LHPN Việt Nam

- Bác Hồ với phụ nữ Việt Nam

- Những truyền thống tốt đẹp của PNVN

- Chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ

21.22

Hà Thị Thanh Vân

Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam

- Luật phòng chống bạo lực gia đình

- Luật bình đẳng giới

- Bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ

- Vai trò của quản lý lãnh đạo nữ trong việc bảo đảm bình đẳng giới.

- Giới trong doanh nghiệp

- Kĩ năng lồng ghép giới

- Kĩ năng phân tích, đánh giá tác động giới trong văn bản và hoạt động.

- Kĩ năng lãnh đạo, quản lí.

- Kĩ năng vận động chính sách bảo đảm bình đẳng giới

- Phụ nữ và hạnh phúc gia đình

- Phòng chống bạo lực gia đình

22.23

Lưu Song Hà

Phó Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phụ nữ, Học viện Phụ nữ Việt Nam

- Văn hóa ứng xử trong gia đình

23.24

Trần Quang Tiến

Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam

Phát triển kinh tế hộ gia đình

24.25

Nguyễn Thị Kim Dung

Phó ban Chính sách - Luật pháp, TW Hội LHPN Việt Nam

- Kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

- Kỹ năng tư vấn pháp luật

- Quyền của phụ nữ theo pháp luật Việt Nam

- Chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người

- Tình hình mua bán người trên thế giới và Việt Nam

25.26

Bùi Thị Mai Đông

Trưởng khoa Công tác Xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam

- Nghị quyết Đại hội ĐBPNTQ lần thứ XI

- Bác Hồ với Phụ nữ Việt Nam

- Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XI

- Hội PN và các hoạt động vận động, Hỗ trợ xây dựng GĐ hạnh phúc

- Những truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam

- Vai trò và đóng góp của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị

- Giới tính và những vấn đề liên quan đến sức khỏe tình dục, sức khoẻ sinh sản

- Văn hóa ứng xử trong gia đình

- Các hình thức tập hợp hội viên PN hiện nay

- Kĩ năng giao tiếp trong gia đình và nơi công sở

- Kĩ năng huy động sự tham gia của cộng đồng vào các công việc chung

26.27

Phạm Thị Hà

Phó ban Hỗ trợ Phụ nữ PTKT, TW Hội LHPN Việt Nam

- Dạy nghề, hỗ trợ tạo VL cho PN

27.28

Dương Thị Hằng

Trưởng phòng NC - Sưu tầm Trưng bày,

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

- Truyền thống lịch sử Hội LHPN VN trong tiến trình phát triển của đất nước 1930 – 2013

28.29

Trần Thị Thu Hiền

Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ,
Học viện Phụ nữ Việt Nam

- Giới tính và những vấn đề liên quan đến sức khỏe tình dục, sức khoẻ sinh sản

- Kĩ năng làm cha mẹ

29.30

Lê Thị Thúy Hoàn

Trưởng phòng Đối ngoại, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

- Bác Hồ với PN Việt Nam

30.31

Mai Lan Hương

Trưởng phòng Đào tạo

Trung tâm Phụ nữ và Phát triển

- Văn hóa ứng xử trong gia đình

- Chuyển giao mô hình nhóm trẻ gia đình

31.32

Nguyễn Thị Phương

Phó Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phụ nữ,

Học viện Phụ nữ Việt Nam

- Vai trò và đóng góp của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị

- Vấn đề Bình đẳng giới ở Việt Nam và trên thế giới

32.33

Lê Thị Phương Thúy

Trưởng phòng tư vấn và hỗ trợ phát triển,

Trung tâm Phụ nữ và Phát triển

- Thực hiện Luật Bình đẳng giới và Luật PCBLGĐ

- Hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực Giới

- Kỹ năng làm việc với nạn nhân bị bạo lực gia đình, với người gây bạo lực gia đình, trẻ em bị bạo lực gia đình

33.34

Phạm Hồng Loan

Chuyên viên chính Ban Công tác phía Nam, TW Hội LHPN Việt Nam

- Hội PN và các hoạt động vận động, Hỗ trợ xây dựng GĐ hạnh phúc

- Phát triển kinh tế hộ gia đình

- Hội PN và các hoạt động hỗ trợ PNPTKT

- Các hình thức tập hợp hội viên PN hiện nay

34.45

Nguyễn Thúy Hiền

Chuyên viên chính Ban Hỗ trợ Phụ nữ PTKT, TW Hội LHPN Việt Nam

- Dạy nghề, hỗ trợ tạo VL cho PN

35.36

Nguyễn Thị Thu Thủy

Chuyên viên chính Ban Tổ chức, TW Hội LHPN Việt Nam

- Bác Hồ với phụ nữ Việt Nam

- Kĩ năng tổ chức sinh hoạt chi Hội

36.37

Nguyễn Hoàng Anh

Chuyên viên Ban Gia đình Xã hội, TW Hội LHPN Việt Nam

- Vấn đề Bình đẳng giới ở Việt Nam và trên thế giới

- Hội LHPN Việt Nam và các hoạt động vận động, hỗ trợ xây dựng GĐ hạnh phúc

- Giới tính và những vấn đề liên quan đến sức khỏe tình dục, SKSS

37.38

Nguyễn Thị Thu Hường

Giảng viên Khoa Công tác Xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam

- Nghệ thuật làm cha mẹ trong phòng chống bạo lực gia đình

- Giảm kì thị và phân biệt đối xử với một số nhóm yếu thế tại cộng đồng

38.39

Nguyễn Thị Phụng

Giảng viên Khoa Công tác Xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam

- Đặc điểm phát triển tâm sinh lí trẻ em

- Làm bạn với con

- Làm vợ, làm mẹ

- Sức khỏe sinh sản vị thành niên

- Kĩ năng tư duy tích cực

39.40

Lò Thị Thu Thủy

Chuyên viên Ban Dân tộc - Tôn giáo, TW Hội LHPN Việt Nam

- Đa dạng văn hóa và bình đẳng giới vùng DTTS

- Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực – những vấn đề đặt ra

- Vấn đề bình đẳng giới ở Việt Nam và trên thế giới

40.41

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giảng viên Khoa Công tác Xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam

- Vấn đề Bình đẳng giới ở Việt Nam và trên thế giới

- Bác Hồ với Phụ nữ Việt Nam

- Những truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam

41.42

Bùi Thị Thư

Giảng viên Khoa Công tác Xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam

- Giới tính và những vấn đề liên quan đến sức khỏe tình dục, sức khoẻ sinh sản

- Vấn đề bình đẳng giới ở Việt Nam và trên thế giới

- Hội PN và các hoạt động vận động, Hỗ trợ xây dựng GĐ hạnh phúc

42.43

Lương Phan Cừ

Phó chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật
và trẻ mồ côi VN

- Phòng chống bạo lực gia đình và mất cân bằng giới tính

- Vai trò và đóng góp của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị

43.44

Đỗ Thị Thanh Hà

Viện Nghiên cứu Dư luận XH, Ban Tuyên giáo TW

- Công tác nắm bắt tâm trạng, tư tưởng và dư luận xã hội của cán bộ, hội viên phụ nữ

- Vấn đề nữ trí thức

- Giới tính và những vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản

- Xóa bỏ kì thị đối với phụ nữ và trẻ em nhiễm HIV

- Xóa bỏ kì thị đối với người khuyết tật

- Luật bình đẳng giới

- Biển đảo Việt Nam

44.45

Trần Thị Hồng

Nguyên Phó Ban Tuyên giáo, TW Hội LHPN Việt Nam

- Phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”

- Những vấn đề liên quan đến phụ nữ và gia đình

45.46

Hồ Lan Hương

Phó Giám đốc Ban tín dụng người nghèo
Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam

-Hội Phụ nữ với hoạt động dịch vụ ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

- Kỹ năng quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn

46.47

Nguyễn Thị Kỳ

Nguyên Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử
Văn phòng Quốc hội

- Kĩ năng giao tiếp

- Kĩ năng lãnh đạo và quản lí

- Kĩ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới

- Kĩ năng bảo vệ vào giáo dục trẻ em

- Xây dựng gia đình hạnh phúc

47.48

Lê Bạch Mai

Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam

-Dinh dưỡng hợp lí và sức khỏe

- Dinh dưỡng trong một số bệnh mãn tính không lây

- Dinh dưỡng cho trẻ em

- Dinh dưỡng cho phụ nữ có thai

- Dinh dưỡng và sức khỏe phụ nữ

- Dinh dưỡng và sắc đẹp

- Dinh dưỡng canxi và sức khỏe

- Vi chất dinh dưỡng ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp

48.49

Mai Xuân Phương

Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông Giáo dục
Bộ Y tế

- Vấn đề Bình đẳng giới ở Việt Nam và trên thế giới

- Luật phòng chống bạo lực gia đình

- Luật bình đẳng giới

- Kiến thức về khởi sự doanh nghiệp

- Giới tính và những vấn đề liên quan đến sức khỏe tình dục,

SKSS

- Văn hóa ứng xử trong gia đình

- Chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ

- Chăm sóc sức khỏe chủ động – SKSS cho phụ nữ

- Chăm sóc nuôi dạy con cháu

- Kỹ năng làm bạn với con

- Những điều cần biết về văn hóa tâm linh trong đời sống

tín ngưỡng của người Việt

- Kỹ năng làm phu nhân lãnh đạo

- Kỹ năng vận động chính sách

49.50

Phạm Hạnh Sâm

Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội nông thôn và miền núi

- Những vẫn đề về giới và nâng cao vị thế phụ nữ trong gia đình và xã hội

- Những vấn đề về giới trong thích ứng với biến đổi khí hậu

- Công tác tuyên truyền, giáo dục của Hội LHPN Việt Nam

- Những vấn đề liên quan đến giữ gìn, xây dựng tình yêu và gia đình trong thời kì hiện đại

50.51

Ngô Trường Thi

Vụ trưởng, Chánh Văn phòng, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

- Hội PN và các hoạt động hỗ trợ PN phát triển kinh tế

- Dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm cho phụ nữ

- Hoạt động Tài chính vi mô của Hội LHPN Việt Nam

- Các mô hình hỗ trợ giảm nghèo của Hội LHPN Việt Nam

51.52

Phạm Vũ Thiên

Phó Giám đốc Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số

- Giới và sức khỏe tình dục

52.53

Trần Kim Thủy

Nguyên Chuyên viên chính Ban Tuyên giáo
TW Hội LHPN Việt Nam

- Phòng chống mại dâm trong tình hình hiện nay và các yếu tố “văn hóa truyền thống”

- Chuyên đề Phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”

53.54

Ngô Thị Anh Tuyên

Phó Chủ tịchCông đoàn Bộ NN &PTNT

- Nghị quyết Đại hội đại biểu PNTQ lần thứ XI

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn VN lần thứ XI

- Lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn

- Chế độ chính sách lao động nữ và trẻ em

54.55

Nguyễn Minh Tú

Cục trưởng Cục Hợp Tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

-Chủ trương của Đảng và pháp luật Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

- Bản chất nhân văn của tổ chức hợp tác xã

55.56

Nguyễn Thị Tư

Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số, Ủy ban Dân tộc

- Chương trình phối hợp của Ủy ban Dân tộc và Hội LHPN Việt Nam

- Vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”

56.57

Chu Thị Vinh

Chuyên viên Cục Hợp Tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể

57.58

Trần Hữu Ý

GĐ Trung tâm đào tạo

Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam

- Hướng dẫn nghiệp vụ ủy thác cho vay của NHCSXH

- Kỹ năng thuyết trình.

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Tích cực tổ chức truyền thông tại cộng đồng cho hội viên, phụ nữ
 • Hội LHPN Việt Nam thăm hỏi, hỗ trợ gia đình cô dâu Việt Nam bị chồng người Hàn Quốc sát hại
 • Hoạt động đào tạo, tập huấn
 • Lai Châu: Cô giáo tiểu học hết mình vì sự nghiệp “trồng người”
ATPNTE
hotline
Cuoc thi Y tuong l3
ATGT
HVPN
TTPN
TYM

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn

machining cnc machining services precision machining metal stamping sheet metal fabrication cnc milling CNC turning