Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 12/11/2019
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Phụ nữ khởi nghiệp 
Dư luận xã hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Văn bản thi đua 
Tài liệu sinh hoạt hội viên 
Báo cáo 
Văn bản xin ý kiến 
Hoạt động báo cáo viên 
Đọc và suy ngẫm! 
Tiếng nói của nữ đại biểu 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Hội LHPN các thời kỳ 
Tư liệu 
Thông báo 
Tìm kiếm

Trang t­u lieu
nu tri thuc
van ban xin y kien
MTTQ
Website PN Việt Nam ở nước ngoài
He DHTN

Bạn là người truy cập thứ:
79427620

VĂN BẢN THI ĐUA
Kế hoạch tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước
Cập nhật: 29/06/2010

 

        HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC ĐHTĐ LẦN THỨ II

TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN

 

Số: ................/KH-TBTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày   tháng 6 năm 2010

 

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN

ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC LẦN THỨ II VÀ SƠ KẾT 3 NĂM CUỘC VẬN ĐỘNG

“HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

 

 

Đại hội thi đua yêu nước lần thứ II Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (2005-2010) và sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được tổ chức vào ngày 13-14/7/2010 tại Hà Nội.

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-ĐCT ngày 31/5/2010 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam về Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ II Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (2005-2010) và sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Quyết định số 358/QĐ-BTCĐHTĐ ngày 31/05/2010 về việc thành lập Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước của Hội LHPN Việt Nam lần thứ II;

Tiểu ban Tuyên truyền có Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước lần thứ II và sơ kết 3 năm cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với các nội dung cụ thể sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Khẳng định những đóng góp tích cực và hiệu quả của phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong thời gian qua; Những bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua, về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các cấp Hội và cán bộ, hội viên, phụ nữ; Đặt ra những vấn đề cần tập trung chỉ đạo và thực hiện của phong trào thi đua và Cuộc vận động trong thời gian tới.

- Biểu dương và tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, các gương điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước của Hội LHPN Việt Nam và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” qua đó khơi dậy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực trong các tầng lớp phụ nữ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội PNTQ lần thứ X, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và mục tiêu bình đẳng giới giai đoạn 2010 – 2015.

- Công tác tuyên truyền về Đại hội thi đua và sơ kết 3 năm Cuộc vận động phải đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

B. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm của công tác chỉ đạo và thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua và Cuộc vận động trong thời gian tới.

- Các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, các gương điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của phụ nữ Việt Nam.

- Diễn biến, kết quả Đại hội thi đua yêu nước và sơ kết 3 năm Cuộc vận động.

- Nhân điển hình và những bài học kinh nghiệm nhân điển hình sau Đại hội thi đua và sơ kết 3 năm Cuộc vận động.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Trước và trong Đại hội

1. Trung ương Hội

- Tổ chức Họp báo để cung cấp định hướng nội dung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Đại hội thi đua yêu nước, Sơ kết 3 năm Cuộc vận động; Một số thông tin cơ bản về các điển hình cần được tuyên truyền.

- Mở chuyên mục trên Báo Phụ nữ Việt Nam và Website Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam: Từ tuần thứ 3 của tháng 6/2010 với chủ đề: “Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước lần thứ II Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đưa tin, bài về Đại hội và đăng các bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Hội, các tham luận... trong thời gian diễn ra Đại hội.

Báo Phụ nữ Việt Nam ra 01 số báo về Đại hội và phát tặng cho đại biểu tham dự Đại hội; Website Hội có dòng chữ động chạy trên trang chủ với nội dung: “Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước lần thứ II Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Xây dựng phóng sự về phong trào thi đua và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với thời lượng 15 phút để trình chiếu tại Đại hội.

- Tổ chức triển lãm bằng hình ảnh tại Đại hội về những thành tựu và kết quả của phong trào thi đua yêu nước và thực hiện Cuộc vận động của các tầng lớp phụ nữ trong cả nước; Tổ chức cho đại biểu viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở và làm việc của Bác và dâng hương Đền thờ Hai Bà Trưng (Mê Linh, Hà Nội).

- Tổ chức giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh với phụ nữ Việt Nam; Người tốt việc tốt; Chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em, Nữ công gia chánh; Kiến thức cho phụ nữ trên các lĩnh vực.

- Ra Thông tin Phụ nữ số Chuyên đề về Đại hội thi đua yêu nước, sơ kết 3 năm cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phát hành vào cuối tháng 6/2010.

- Phối hợp với các báo hàng ngày của TW và Hà Nội, đài Truyền hình Việt Nam, đài Tiếng nói Việt Nam... đưa tin, bài về Đại hội thi đua yêu nước và sơ kết 3 năm Cuộc vận động, các mô hình, điển hình tập thể, cá nhân của phong trào thi đua và Cuộc vận động

2. Các cấp Hội, đơn vị trực thuộc

- Tổ chức tuyên truyền trong các cấp Hội, chỉ đạo các kênh tuyên truyền của Hội và phối hợp với các cơ quan tuyên truyền của địa phương, đơn vị tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Đại hội thi đua yêu nước, sơ kết 3 năm Cuộc vận động; Những cá nhân, điển hình tiêu biểu trong phong trào thi yêu nước và Cuộc vận động tại các địa phương, đơn vị; Những kết quả và kinh nghiệm tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và Cuộc vận động trong các cấp Hội và phụ nữ cả nước.

- Có các băng rôn, khẩu hiệu tại các trụ sở làm việc của Hội trong thời gian diễn ra Đại hội. Nội dung “Nhiệt liệt chào mừng Đại hội thi đua yêu nước lần thứ II (2005 – 2010) và sơ kết 3 năm cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;“Phụ nữ Việt Nam quyết tâm thực hiện phong trào thi đua “Tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Phụ nữ Việt Nam tích cực làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành động thiết thực, hiệu quả.

II. Sau Đại hội

1. Trung ương Hội

- Xây dựng Hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội về tuyên truyền và nhân điển hình sau Đại hội thi đua và sơ kết 3 năm Cuộc vận động.

- Tiếp tục tuyên truyền trên Báo Phụ nữ Việt Nam, Website Hội và trên các phương tiện thông tin đại chúng của TW và Hà Nội về các điển hình cá nhân và tập thể tại Đại hội.

- Công bố hệ thống số liệu liên quan đến Đại hội

- Biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền về các tập thể, cá nhân xuất sắc của phong trào thi đua và Cuộc vận động.

2. Các cấp Hội, đơn vị trực thuộc

- Tiếp tục tuyên truyền trong các cấp Hội, chỉ đạo các kênh tuyên truyền của Hội và phối hợp với các cơ quan tuyên truyền của địa phương, đơn vị tuyên truyền về những cá nhân, điển hình tiêu biểu tại địa phương đã được đi dự Đại hội, về những kinh nghiệm tổ chức phong trào thi đua và thực hiện Cuộc vận động trong các cấp Hội.

- Triển khai thực hiện Hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội về tuyên truyền và nhân điển hình sau Đại hội.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước lần thứ II (2005 – 2010) và sơ kết 3 năm cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Căn cứ vào Kế hoạch, đề nghị Hội LHPN các tỉnh, thành, đơn vị; Các Ban, đơn vị Trung ương Hội, các cơ quan tuyên truyền của Hội triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Báo cáo kết quả tuyên truyền Đại hội thi đua và sơ kết 3 năm Cuộc vận động trong báo cáo định kỳ gửi về Đoàn Chủ tịch (qua Văn phòng Trung ương Hội) và Báo cáo 6 tháng, 1 năm gửi Ban Tuyên giáo – TW Hội LHPN Việt Nam.

 

Nơi nhận:

- Thường trực ĐCT;

- Các Ban, đơn vị TW Hội;

- Hội LHPN các tỉnh, thành, đơn vị;

- Các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền ĐH;

- Lưu VT, TG.

PHÓ CHỦ TỊCH

TRƯỞNG TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN

(Đã ký)

                    Hoàng Thị Ái Nhiên

 

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Hương
 • Hội chợ kết nối tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn tại TP Hồ Chí Minh
 • Phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh hướng tới người tiêu dùng
 • Tin hoạt động
 • Từ châu Phi đến Hội đồng Bảo an: Phụ nữ Sudan dẫn dắt sự thay đổi
 • Cần có chuẩn năng lực làm cha mẹ
ATPNTE
hotline
Cuoc thi Y tuong l3
ATGT
HVPN
TTPN
TYM

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn

machining cnc machining services precision machining metal stamping sheet metal fabrication cnc milling CNC turning