Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 23/05/2018
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Dư luận xã hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Văn bản thi đua 
Tài liệu sinh hoạt hội viên 
Báo cáo 
Văn bản xin ý kiến 
Hoạt động báo cáo viên 
Đọc và suy ngẫm! 
Tiếng nói của nữ đại biểu 
Phụ nữ khởi nghiệp 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Hội LHPN các thời kỳ 
Tư liệu 
Thông báo 
Tìm kiếm

Trang t­u lieu
nu tri thuc
van ban xin y kien
MTTQ
Website PN Việt Nam ở nước ngoài
He DHTN

Bạn là người truy cập thứ:
67100998

TÀI LIỆU SINH HOẠT HỘI VIÊN
Tiêu chí phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước
Cập nhật: 21/04/2010

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Nghị quyết 11- NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X về xây dựng người phụ nữ Việt Nam “Có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu”;
Để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế;
TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam xây dựng nội dung cụ thể của các tiêu chí Người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước như sau:

1. Có lòng yêu nước

* Yêu nước là gì?

Là có tình cảm sâu đậm, gắn bó thân thiết với quê hương, đất nước.

* Thế nào là người có lòng yêu nước?

- Yêu gia đình, làng xóm, quê hương; yêu chế độ xã hội chủ nghĩa.

- Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; chấp hành nghiêm luật pháp, chính sách của Nhà nước; thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ đối với đất nước.

- Sống tốt cho bản thân, gia đình và xã hội; tích cực học tập và làm việc để xây dựng đất nước giàu đẹp.

* Phụ nữ cần làm gì để thể hiện lòng yêu nước?

- Giữ gìn, phát huy truyền thống yêu nước và bản sắc văn hoá dân tộc.

- Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tham gia các hoạt động công ích của cộng đồng do chính quyền, mặt trận, các đoàn thể tổ chức.

- Tích cực sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế gia đình; nuôi dạy con tốt.

- Thực hiện tiết kiệm trong sử dụng tài nguyên của đất nước, trong chi tiêu gia đình.

- Nâng cao cảnh giác, chống mọi âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch; giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; không tham gia khiếu kiện đông người, đơn thư vượt cấp; không vi phạm phát luật.

2. Có sức khoẻ

* Sức khoẻ là gì?

Là trạng thái thoải mái toàn diện về thể chất, tinh thần và xã hội và không phải chỉ bao gồm có tình trạng không có bệnh hay thương tật.

* Thế nào là người có sức khoẻ tốt?

- Có thể chất tốt, tinh thần sảng khoái, lạc quan, yêu đời.

- Có khả năng thích ứng được mọi điều kiện của môi trường sống và làm việc.

- Có đủ khả năng lao động để tạo ra sản phẩm.

* Phụ nữ cần làm gì để có sức khoẻ tốt?

- Tìm hiểu kiến thức cơ bản về bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ, phòng chống bệnh tật; có ý thức bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

- Kết hợp lao động và nghỉ ngơi, ăn uống hợp lý; động viên chồng, con và người thân cùng chia sẻ công việc gia đình.

- Tích cực luyện tập thể dục thể thao “ Mỗi phụ nữ hãy chọn cho mình một môn thể thao thích hợp để rèn luyện”.

- Bảo vệ môi trường sống, phòng chống dịch bệnh.

- Thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình, định kỳ kiểm tra sức khoẻ.

3. Có tri thức và kỹ năng nghề nghiệp

* Tri thức và kỹ năng nghề nghiệp là gì?

- Tri thức là sự hiểu biết có hệ thống của con người về sự vật, hiện tượng tự nhiên hoặc xã hội.

- Kỹ năng nghề nghiệp là khả năng vận dụng những kiến thức thu nhận được vào thực tiễn công việc.

* Thế nào là người có tri thức và kỹ năng nghề nghiệp?

- Có kiến thức, hiểu biết về cuộc sống, về xã hội.

- Có trình độ học vấn hoặc tay nghề đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công việc.

- Có khả năng tạo sản phẩm đạt năng suất và chất lượng.

* Phụ nữ cần làm gì để có tri thức và kỹ năng nghề nghiệp?

- Tích cực học tập mọi nơi, mọi lúc: từ trường lớp, qua sách báo, bạn bè, đồng nghiệp và từ cuộc sống.

- Thường xuyên trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề để nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu công việc.

- Biết lắng nghe, quan sát, nắm bắt thông tin, tích luỹ kinh nghiệm.

4. Năng động, sáng tạo

* Năng động, sáng tạo là gì?

-Năng động là luôn hoạt động và nhạy bén tìm mọi cách để có thể thực hiện tốt mục đích đã định.

- Sáng tạo là tạo ra những giá trị mới về vật chất hoặc tinh thần. Tìm ra cái mới, giải quyết cái mới, không bị gò bó, phụ thuộc vào cái đã có.

* Thế nào là người năng động, sáng tạo?

- Luôn suy nghĩ, tìm tòi, phát hiện ra cái mới và những sáng kiến hữu ích để áp dụng vào công việc và cuộc sống hàng ngày.

- Có tính độc lập, mạnh dạn tiếp thu, áp dụng tiến bộ công nghệ vào công việc và cuộc sống.

- Có sáng kiến cải tiến, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc.

* Phụ nữ cần làm gì để trở thành người năng động, sáng tạo?

- Tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao kiến thức, rèn luyện tay nghề.

- Mạnh dạn áp dụng những kiến thức thu nhận được vào thực tiễn công việc và cuộc sống hàng ngày; khắc phục tính tự ty, bảo thủ.

- Luôn có ý thức nghiên cứu, tìm tòi, cải tiến cách thức, phương pháp làm việc để nâng năng suất, chất lượng, hiệu quả.

- Trao đổi và chia sẻ những tri thức, hiểu biết và kinh nghiệm trong công việc, cuộc sống cho chị em, bạn bè, đồng nghiệp cùng tiến bộ. 

- Rút kinh nghiệm từ thực tiễn cuộc sống, từ chính công việc của bản thân, đặc biệt là từ những việc chưa thành công.

5. Có lối sống văn hóa

* Lối sống văn hoá là gì?

Là cách ứng xử, giao tiếp văn minh, lịch sự và phù hợp với phong tục, tập quán; được thể hiện ở thái độ, hành vi, niềm tin và tình cảm.

* Thế nào là người có lối sống văn hóa?

- Có phong cách giao tiếp, ứng xử văn minh, lịch sự, hài hòa lợi ích tập thể- cá nhân, vừa thích ứng được yêu cầu hội nhập, vừa phù hợp với truyền thống văn hoá của dân tộc.

- Có thái độ tôn trọng, tuân thủ luật pháp của Nhà nước và những quy định của địa phương, cơ quan, cộng đồng.

- Sống trung thực, đoàn kết, chân thành trong quan hệ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp.

* Phụ nữ cần làm gì để có lối sống văn hóa?

- Có ý thức học hỏi, tìm hiểu kiến thức về văn hóa dân tộc và những truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; tạo dựng hình ảnh, vẻ đẹp của con người Việt Nam, phụ nữ Việt Nam.

- Luôn có ý thức trau dồi phẩm chất, đạo đức; điều chỉnh hành vi và cách ứng xử theo chuẩn mực văn hóa cộng đồng; không xúc phạm danh dự và làm tổn hại đến mọi người bằng các hành vi bạo lực dưới mọi hình thức; vận động thực hiện thúc đẩy bình đẳng giới để tiến tới xóa bỏ định kiến giới trong xã hội.

- Có ý thức và động viên mọi người cùng có ý thức thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, khối xóm văn hóa.

6. Có lòng nhân hậu

* Nhân hậu là gì?

Là lòng yêu thương con người, nhân ái, khoan dung, ăn ở có nghĩa có tình.

 

* Thế nào là người có lòng nhân hậu?:

- Có lòng nhân ái, giàu tình yêu thương và đức hy sinh.

- Có lòng vị tha, biết chia sẻ, cảm thông với mọi người, nhất là những người gặp hoàn cảnh không may mắn.

- Sống theo đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “lá lành đùm lá rách”.

 

* Phụ nữ cần làm gì để trở thành một người có lòng nhân hậu?

- Luôn coi trọng tình làng nghĩa xóm, tình cảm bạn bè, đồng nghiệp; sống hòa mình vào cộng đồng để cảm nhận, chia sẻ vui buồn cùng mọi người.

- Không kỳ thị, xa lánh những người mắc lầm lỗi, tạo cơ hội cho họ tái hòa nhập cộng đồng trở về với cuộc sống đời thường

- Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, tương thân tương ái

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

 

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • ‘Nữ hoàng vương quốc hoa kiểng’ mới học hết lớp 4
 • Đề cương tuyên truyền công tác Phòng, chống thiên tai
 • Hoạt động triển khai chủ đề của năm về An toàn thực phẩm
 • Cô gái trong tấm ảnh lịch sử 'Bác Hồ với phụ nữ Tây Bắc'
hotline
Dong hanh cung PN bien cuong
ATGT
HVPN
TTPN
TYM

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn

machining cnc machining services precision machining metal stamping sheet metal fabrication cnc milling CNC turning