Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 23/09/2019
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Giải thưởng Kovalepxkaia 
Đồng hành cùng phụ nữ biên cương 
Kinh nghiệm công tác Hội 
Mô hình hoạt động Hội 
Phong trào thi đua 
Hướng về biển đảo 
Phụ nữ khởi nghiệp 
Dư luận xã hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Đọc và suy ngẫm! 
Tiếng nói của nữ đại biểu 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Hội LHPN các thời kỳ 
Tư liệu 
Thông báo 
Tìm kiếm

Trang t­u lieu
nu tri thuc
van ban xin y kien
MTTQ
Website PN Việt Nam ở nước ngoài
He DHTN

Bạn là người truy cập thứ:
78228608

HOẠT ĐỘNG HỘI
Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, Bắc Kạn sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội
Cập nhật: 20/08/2019
Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết ĐH nửa nhiệm kỳ qua

Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long và Bắc Kạn vừa tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ triển khai nhiệm vụ công tác Hội, rút kinh nghiệm, tìm giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết trong nửa nhiệm kỳ còn lại

- Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long:

 

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, các cấp Hội LHPN Vĩnh Long đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở đạt được nhiều kết quả nổi bật như: tổ chức 5.379 hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng được 379 công trình/phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ 3.080 hộ gia đình hội viên đạt “Gia đình 5 không, 3 sạch”. Thành lập 77 mô hình/CLB thực hiện các chủ đề “Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm” và “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em”; 269 mô hình “Phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế hộ gia đình”, giúp 3.313 hộ mua thẻ BHYT; xây dựng và sửa chữa 330 căn mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, tổng số tiền trên 10,77 tỷ đồng; huy động trên 998,11 tỷ đồng từ nhiều nguồn vốn, giúp cho 77.747 lượt chịcó điều kiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình; đào tạo nghề cho 13.421 lao động nữ nông thôn; hỗ trợ 889 chị khởi nghiệp, khởi sự kinh doanhbằng nhiều hình thức; vận động thành lập 15 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý; giúp 1.895 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều. Xây dựng 4 đề tài khoa học cấp cơ sở, 2 Đề án và tổ chức 375 cuộc giám sát 25 chính sách có liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới, đạt 100% chỉ tiêu đăng ký thực hiện Nghị quyết.

 

Các cấp Hội đã tập hợp phát triển mới được 16.117 hội viên, nâng tổng số đến cuối tháng 6/2019 toàn tỉnh có 149.715 hội viên, tăng 4.973 hội viên so với đầu nhiệm kỳ, đạt 103,44% Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh và đạt 68,72% so chỉ tiêu đăng ký với Trung ương Hội. Đến nay, có 100/109 cơ sở tập hợp hội viên trên 50%, đạt 91,74% Nghị quyết. Với kết quả đạt được qua nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ, nhìn tổng thể đã hoàn thành cơ bản đạt và vượt 8/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh và 6/7 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ Toàn quốc.

 

Trong thời gian tới, bên cạnh việc tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của nhiệm kỳ, các cấp Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long xác định tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục; đặc biệt là nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ về phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em; đẩy mạnh và nâng cao chất cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội; chú trọng xây dựng và phát triển các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ phù hợp với nhu cầu, đời sống của chị em phụ nữ;động viên cán bộ Hội ở những địa bàn sáp nhập địa giới hành chính an tâm công tác; chủ động rà soát đội ngũ cán bộ nữ ngoài quy hoạch, có triển vọng để tham mưu, giới thiệu cho cấp ủy bổ sung quy hoạch, đưa đi đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân sự kế thừa cho cấp ủy trong thời gian tới.

 

Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã tặng bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

- Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn:

 

Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24 - NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về Công tác dân tộc và tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW, ngày 23/9/1994 của Ban Bí thư khóa VII về một số công tác ở vùng dân tộc Mông; sơ kết Nghị quyết 06/NQ-BCH, ngày 19/2/2014 của BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI về tăng cường công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo trong tình hình hiện nay.


 Ảnh minh họa
 Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội
 

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội một cách đồng bộ, linh hoạt. Phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội ngày càng có chiều sâu, chủ động sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện; đổi mới đồng bộ trong chỉ đạo, lựa chọn vấn đề ưu tiên, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội ở cơ sở và đội ngũ cán bộ Hội các cấp. Các phong trào thi đua được cụ thể hóa, rõ người, rõ việc, địa chỉ cụ thể và có sức lan tỏa. Tổ chức Hội thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ, trẻ em. Đội ngũ cán bộ Hội các cấp nhiệt tình, sâu sát cơ sở, phát huy vai trò người lãnh đạo chủ chốt, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, triển khai có hiệu quả các chuyên đề, mô hình mới đem lại quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên, phụ nữ. Kết quả: Đã có 9/10 chỉ tiêu, 2/2 khâu đột phá của tỉnh đạt và vượt so với kế hoạch.

 

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đề xuất những ý kiến, kiến nghị nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện các phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ nửa cuối nhiệm kỳ 2016 - 2021, trong đó xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm; triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua và 2 cuộc vận động gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngàylễ lớn của quê hương, đấtnước; ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10)...

Tuyết Nga, Ngọc Lan

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” góp phần mang nụ cười trở lại với phụ nữ nghèo vùng biên giới Lào Cai
 • Quảng Bình Khởi nghiệp từ “sâm trên cát”
 • Tây Ninh: “Đại bản doanh của nghề mây - tre - lá
 • Nam Phi: Phụ nữ biểu tình phản đối bạo lực
ATPNTE
hotline
Cuoc thi Y tuong l3
ATGT
HVPN
TTPN
TYM

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn

machining cnc machining services precision machining metal stamping sheet metal fabrication cnc milling CNC turning