Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ IV (1974-1982)

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ IV (nhiệm kỳ 1974-1982) diễn ra từ ngày 4- 7/3/1974 tại Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch Nguyễn Thị Thập (phải) đón đồng chí Nguyễn Thị Định (trái) và đoàn đại biểu Hội LHPN Giải phóng miền Nam tham dự Đại hội

Tham dự Đại hội có 796 đại biểu (trong đó có 596 đại biểu chính thức). Dự Đại hội có đoàn đại biểu Hội LHPN Giải phóng miền Nam do đồng chí Nguyễn Thị Định - Phó Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam, Hội trưởng làm trưởng đoàn; 26 đoàn đại biểu phụ nữ quốc tế. Đại hội vinh dự đón Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, đồng chí Lê Duẩn - Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, đồng chí Trường Chinh – Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đại hội đề ra 6 nhiệm vụ cụ thể thực hiện trong nhiệm kỳ là: Xây dựng người phụ nữ xã hội chủ nghĩa, làm tốt nghĩa vụ với Tổ quốc, xã hội và gia đình; vận động phụ nữ tham gia phong trào thi đua lao động, sản xuất, cần kiệm; Cùng các cơ quan, đoàn thể chăm lo quyền lợi, đời sống, sức khoẻ phụ nữ, trẻ em, hướng dẫn tổ chức tốt gia đình; Làm tròn nghĩa vụ với cách mạng miền Nam; Tăng cường đoàn kết hữu nghị với phụ nữ trên thế giới đấu tranh cho hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, cho quyền lợi của phụ nữ và trẻ em; Củng cố tổ chức Hội ra sức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phụ nữ, cải tiến sự chỉ đạo, chuyển mạnh phương thức hoạt động của Hội. Phát động phong trào thi đua “Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

Đại hội bầu Ban chấp hành Trung ương khoá IV gồm 76 ủy viên, Ban thường vụ gồm 15 ủy viên. Đồng chí Hà Thị Quế được bầu là Chủ tịch Hội; các đồng chí Lê Thị Xuyến, Hà Giang, Nguyễn Thị Minh Nhã, Vũ Thị Chín được bầu là Phó Chủ tịch Hội.

Thực hiện chủ trương thống nhất các đoàn thể nhân dân và Mặt trận 2 miền, từ ngày 10-12/6/1976 Hội nghị Hợp nhất Hội LHPN Giải phóng miền Nam vào Hội LHPN Việt Nam diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Hội nghị thống nhất hợp nhất tổ chức, lấy tên Hội là Hội LHPN Việt Nam; quyết định cơ quan lãnh đạo cao nhất chỉ đạo hoạt động Hội cả nước là Ban Chấp hành TW Hội hợp nhất của hai BCH TW Hội hai miền gồm 114 ủy viên. Ban Thường vụ gồm 30 ủy viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Thập là Chủ tịch danh dự. Đồng chí Hà Thị Quế là Chủ tịch Hội. Các Phó Chủ tịch gồm đồng chí Nguyễn Thị Định (Phó Chủ tịch thứ nhất), Lê Thị Xuyến, Nguyễn Thị Được, Hà Giang, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Minh Nhã, Nguyễn Thị Bình, Vũ Thị Chín, Phan Thanh Vân (tức Ngô Bá Thành).

Hội nghị quyết định lấy ngày 20/10/1930 là ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.

 

CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI LHPN VIỆT NAM NHIỆM KỲ 1974-1982

Ảnh minh họa Ảnh minh họa

CHỦ TỊCH DANH DỰ

Nguyễn Thị Thập

 CHỦ TỊCH

Hà Thị Quế

 

Ảnh minh họa

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Xuyến

Ảnh minh họa

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Định

Ảnh minh họa

 PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Bình

Ảnh minh họa

PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Giang

 

Ảnh minh họa Ảnh minh họa Ảnh minh họa Ảnh minh họa Ảnh minh họa

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Được

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Minh Nhã

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thanh

PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Thị Chín

PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Bá Thành

Video