• Xây dựng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ tiến kịp các vùng khác

  Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 113/2005/QĐ-TTg ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 16-8-2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội cũng như bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến 2010.
 • Quy hoạch Khu kinh tế vịnh Vân Phong, Khánh Hoà

  Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà đến năm 2020. Đây là khu kinh tế tổng hợp, trong đó cảng trung chuyển container quốc tế giữ vai trò chủ đạo.
 • Lễ ký kết hợp tác kinh tế - xã hội giữa hai tỉnh Khánh Hoà - Ninh Thuận

  Vừa qua, tại TP Nha Trang, lãnh đạo 2 tỉnh Khánh Hoà và Ninh Thuận đã tiến hành ký kết bản thoả thuận về nội dung hợp tác kinh tế-xã hội giữa 2 tỉnh
 • Chương trình hành động của Chính phủ

  Thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 16 tháng 8 năm 2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 113/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)
 • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  số 113/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2005 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 16 tháng 8 năm 2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2010

TÂM ĐIỂM

AN TOÀN CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM

Video